Artikel in EHS-bulletin nr.43, september 2013

Eind september 2013 is mijn artikel over Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) en psychische klachten in het EHS bulletin nr. 43 gepubliceerd. Het EHS bulletin is een uitgave van Stichting Elektrohypersensitiviteit.

In het EHS bulletin is de inleiding niet vermeld, deze kunt u hieronder wel lezen. Onderaan het artikel treft u praktische informatie aan voor als u vragen heeft over EHS.

Het artikel kunt u hieronder lezen.

EHS en psychische klachten
Een visie op het omgaan met Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) en psychische klachten.

Wat is EHS?
Men spreekt van EHS als er gezondheidsklachten zijn ontstaan door elektromagnetische velden. EHS is een betrekkelijk nieuw probleem. De kennis over EHS groeit en internationaal ontstaat er steeds meer erkenning van EHS. In Zweden wordt EHS bijvoorbeeld beschouwd als een lichamelijke beperking en is het erkend als handicap. In Nederland nog niet.

Uit de praktijk blijkt dat er op dit moment binnen de Nederlandse gezondheidszorg slechts zeer beperkte kennis over EHS bestaat en dat mensen meestal geen gepaste diagnostiek en behandeling krijgen na het melden van EHS-gerelateerde klachten.

Stel je eens voor wat iemand met EHS ervaart. Telkens als je in de buurt bent van zenders zoals de 24-uurs stralende draadloze DECT huistelefoon, WiFi of zendmasten, ervaar je beperkende klachten. Sommigen ervaren door elektromagnetische velden ook EHS-gerelateerde klachten bij apparaten die niet zenden maar waar wel spanning op staat en/of stroom door loopt. De klachten beginnen soms tijdens, maar ook vaak na de blootstelling aan elektromagnetische velden.  Deze lopen uiteen van hoofdpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen, naar langdurige stress, een verhoogde bloeddruk, slapeloosheid en uitputting. EHS kent veel gradaties in de mate van beperking in het dagelijks leven. De klachten kunnen in uiterste gevallen dusdanige beperkingen opleveren dat ziekteverzuim ontstaat of men zich nauwelijks in het openbare leven kan begeven. Voor particulieren, organisaties en de overheid kan het tijdig herkennen en erkennen van EHS grote voordelen opleveren.

Omgaan met EHS
Bij EHS is het prioriteit om met behulp van informatie van Stichting EHS, woonbiologen en meetspecialisten te werken aan het reduceren van elektromagnetische velden. Daarnaast is het belangrijk om de lichamelijke weerbaarheid te vergroten. Het vervolg van dit artikel gaat over een derde kant, de psychische. Want EHS legt ook een druk op de psychische gesteldheid.

Mensen met EHS-gerelateerde klachten ervaren vaak heftige emoties. Zeker als de klachten een beperking in het dagelijks leven of op het werk dreigen te veroorzaken. Ook krijgt men vanuit de omgeving vaak weinig begrip voor de klachten. EHS is immers nog niet zo bekend en voor veel mensen is het niet te zien of te voelen. Het omgaan met deze gevolgen van EHS vormt vaak een opgave op zich.

EHS kan gevoelens van stress, angst en paniek oproepen, bijvoorbeeld doordat men zich als individu bedreigd voelt. Stel je maar eens voor om in een omgeving te moeten leven waar overal straling is dat er niet mee valt te leven. Het lijkt alsof je geen kant op kan. Ook kan EHS boosheid oproepen als de omgeving niet lijkt te luisteren, te erkennen en mee te werken. Verdriet kan ontstaan over het verlies van werk of het sociale leven. Een gevoel van radeloosheid kan ontstaan als men klachten ervaart en niet weet of deze wel te verminderen zijn en wat de toekomst zal brengen. Voor iedereen ligt dit soort emoties weer anders. Een grote impact heeft EHS al snel.

Beperken van psychische klachten
Het herhaaldelijk ervaren van sterke emoties kan veel leed veroorzaken. Gelukkig bestaat de mogelijkheid deze emoties te ervaren zonder dat ze ons bewustzijn volledig in beslag nemen. Emoties komen en gaan, net als gedachten. We kunnen tijdens een cursus of behandeling leren emoties met aandacht bewust waar te nemen en er tegelijkertijd mee in contact te blijven. Zo laten we de emotie weer voorbijgaan zonder dat we ons erdoor hebben laten leiden of ons ervoor hebben afgesloten. Soms is er tijdens de behandeling iets anders nodig, bijvoorbeeld als heftige emoties toch nog blijven beperken. Uiteindelijk kan de kracht van deze emoties afnemen, waardoor ruimte ontstaat.

Emoties kunnen een goede aanpak in de weg staan en zelfs blokkeren. Als er (emotionele) ruimte ontstaat, kan men objectiever naar zichzelf en EHS gaan kijken. Er hoeft wellicht minder gestreden te worden en ook de angst dat alles misgaat kan verminderen. Dit kan perspectief bieden en helpen bij het aanpakken van het probleem. Zo kan de communicatie naar anderen gemakkelijker gaan en kan sneller geaccepteerd worden dat bepaalde dure of lastige maatregelen genomen moeten worden.

Ook kan het verminderen van stress helpen bij het omgaan met EHS. Dit kan door bronnen van stress te verminderen en door de weerbaarheid tegen stress te vergroten. Lees op mijn website www.praktijkvoorzelfmanagement.nl meer over de behandeling van stress.

Mensen met EHS hebben dikwijls last van negatieve gedachten. Tijdens de behandeling kan hier ook aandacht voor zijn. Negatieve gedachten kunnen leiden tot angst en depressiviteit. Als men veel negatief denkt lijkt het soms onvoorstelbaar, maar het is mogelijk om positiever te gaan denken.

Meerwaarde
Positieve gedachten kunnen resulteren in acceptatie, assertiviteit en het richten op de positieve kanten van de situatie. Men kan EHS na verloop van tijd anders gaan bekijken. Positiviteit leidt tot ontspanning en helpt ook bij het omgaan met EHS. Positief is bijvoorbeeld dat iemand die sensitief en zich bewust van EHS is, een signalerende functie in de maatschappij kan hebben. Men kan eerst zichzelf beschermen en daarna anderen helpen bewuster te worden zodat iedereen tegen te hoge elektromagnetische velden beschermd kan worden. Wat mij betreft lukt dit als we EHS in de aandacht blijven brengen en geduld hebben totdat de maatschappij er klaar voor is. Organisaties zoals Stichting EHS helpen hierbij. Op deze manier wordt sensitiviteit een kracht, een meerwaarde.

Ook op andere vlakken kan sensitiviteit (in het algemeen) ons veel brengen. Het kan een mooi proces zijn om te onderzoeken op welke manier EHS ons kan leren bewuster van onszelf te zijn. Van onze grenzen, kwaliteiten en mogelijkheden. De keerzijde van pijn, ziekte en ongemak is dikwijls het ontstaan van een dieper inzicht in onszelf en ons leven. Dit kan weer leiden tot een focus op de dingen die ons leven waarde en betekenis geven.

Wouter-Jan van Keulen
Toegepast Psycholoog en Coach.
www.praktijkvoorzelfmanagement.nl

Praktische informatie:

Lees het artikel in het EHS Bulletin of kijk op de website van Stichting EHS.