Begeleiding medewerkers bij stress en burn-out

Begeleiding medewerkers bij stress en burn-out

Deze pagina is opgesteld voor vertegenwoordigers van organisaties.
Als je voor jezelf behandeling of coaching wilt aanvragen kan je hier klikken als je last hebt van stressklachten en je kan hier klikken als je last hebt van burn-outklachten.

Als vertegenwoordiger of eigenaar van een organisatie zal je zeker te maken krijgen met stress van jezelf of stress van medewerkers op de werkvloer. Stress hoort bij het werk en is niet uit te sluiten. Toch kan stress veel nadelen hebben, voor de persoon zelf, en ook voor de organisatie.

Iedereen ervaart stress anders. Op persoonlijk vlak kan de beleving van situaties en verhoudingen op het werk sterk verschillen. Als een situatie voor de een als positief wordt ervaren, hoeft dit zeker niet voor de ander te gelden. Wat voor de ene medewerker voelt als een gezonde werkdruk, leidt bij een ander tot enorme werkstress. Het zit hem vaak in de nuance. Soms is de werkdruk echter voor iedereen te hoog en is het een kwestie van tijd voordat (meer) mensen stressklachten ontwikkelen.

Het ervaren van stress iets persoonlijks. En ook zijn er zeer verschillende manieren waarop men met stress omgaat. Ook zijn er grote verschillen in belastbaarheid. Dit maakt dat je als werkgever niet altijd tijdig op de hoogte bent van de stress die er bij de medewerkers in jouw organisatie aanwezig is en de invloed die het op deze medewerkers heeft. Daarom moet de aanpak ook altijd maatwerk zijn, zodat er met de persoonlijke omstandigheden en beleving rekening gehouden kan worden.

Als stress langdurig wordt, heeft de medewerker een probleem. Zijn of haar functioneren wordt minder, het werkplezier verdwijnt en hij/zij wordt ziek.

Nadat jouw medewerker zich ziek heeft gemeld vanwege stressklachten, overspannenheid of burn-out, wordt het probleem voor jou als werkgever vaak pas echt goed duidelijk. Vaak lopen de kosten door uitval en vervanging snel op omdat dit soort klachten niet zomaar verdwijnen. Het is ook niet zomaar iets dat jouw medewerker door uitputting ziek wordt.

Gespecialiseerde begeleiding

Je kan jouw medewerker met stress, overspannenheid of burn-outklachten door mij professioneel laten begeleiden om zijn welzijn en herstel te ondersteunen en een spoedige re-integratie te stimuleren. Je verkleint daarmee niet alleen de kans dat jouw medewerker in de toekomst tegen stress blijft aanlopen, maar bespaart ook op de kosten die jouw organisatie maakt. Als de begeleiding ingezet wordt nadat bij de desbetreffende medewerker de stressklachten of burn-out zichtbaar zijn geworden, is er meestal een herstelperiode nodig. Tijdens deze herstelperiode zal de medewerker (ook in overleg met de bedrijfsarts) tijdelijk minder- of niet belastbaar zijn. Als er tijdig een traject wordt ingekocht, heeft de begeleiding als doel om de situatie te stabiliseren, verergering te voorkomen en het herstel op gang te brengen. Hierbij wordt de zelfredzaamheid van de medewerker aangesproken, zodat die op alle terreinen waar dat nodig is, veranderingen kan doorvoeren en dit ook in de toekomst kan blijven doen. Het is dus van groot belang op tijdig effectieve maatregelen te nemen. Het kiezen voor begeleiding is daar een belangrijke stap in.

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met stress- en burn-outklachten en heb ruime ervaring met het begeleiden van mensen naar herstel. De mensen die door mij naar herstel zijn begeleid, hadden zeer verschillende achtergronden: soms was er sprake van achterliggende problematiek, soms niet. Soms was er voor de begeleiding geen of nauwelijks herstel, en hebben we dit op gang gebracht, soms lag de nadruk op een goede re-integratie. Ik lever altijd maatwerk en sluit aan op wat nodig is.

Lees hier meer over ons herstelprogramma en de begeleiding die ik jou en jouw medewerker aanbied en lees hier meer over de ervaringen van cliënten met stress en/of burn-out die zij met mijn begeleiding hebben opgedaan.

Coaching of behandeling op andere terreinen

Ook voor coaching of behandeling (afhankelijk van wat er nodig is) op andere terreinen kan je bij mij terecht. Medewerkers kunnen problemen van persoonlijke aard hebben, die hun functioneren ten negatieve beïnvloeden.

Effectieve coaching of behandeling kan dan het juiste middel zijn om deze medewerker te ondersteunen bij het oplossen van de oorzaken. Hierdoor kan de effectiviteit van de medewerkers weer groter worden, het werkplezier kan worden vergroot en een ziekmelding kan worden voorkomen.

Preventie

Het is verstandig ook rekening te houden met de vaak onzichtbare kosten die jouw organisatie in de aanloop naar het uitvallen van medewerkers al heeft gemaakt, bijvoorbeeld door disfunctioneren, conflicten of het ineffectief samenwerken. Dit maakt stress eigenlijk al eerder jouw ‘probleem’ en heeft het alle aandacht nodig, het liefst voordat het tot klachten heeft geleid.

Daarom is het aan te raden stressklachten van medewerkers bespreekbaar te maken en tijdig serieus te nemen zodat iedereen weet hoe er aan hun welzijn bijgedragen kan worden. Lees hier meer over preventie.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact met me op!

E-mail: contact@praktijkvoorzelfmanagement.nl
Telefoon: 0658937131

Wouter-Jan

Je bent nu op de pagina: “Begeleiding medewerkers bij stress en burn-out”.

Nieuws & Blog