Begeleiding zieke medewerkers

Begeleiding zieke medewerkers

Iedere organisatie krijgt te maken met zieke medewerkers. Een groot deel van ziekte op het werk ontstaat door psychische klachten. In de praktijk wordt ziekte helaas vaak veel te laat herkend, waardoor de persoonlijke klachten zo hoog zijn opgelopen dat werken niet meer mogelijk is.
Preventie is hierop het antwoord.

Met preventie kunt u echter uw zieke medewerker niet laten herstellen. Hiervoor is een gespecialiseerde, effectieve en persoonlijke aanpak nodig. Het proces dat tot ziekte heeft geleid, speelt vaak al langer. Soms zelfs jaren.

Herstel kan worden bevorderd door de juiste begeleiding, die de oorzaken aanpakt en het herstel bevorderd. Het herstelprogramma van de praktijk is hierop het antwoord. Lees zelf de ervaringen van deelnemers die hersteld zijn!

Vanuit organisatorisch oogpunt

Ziekte op het werk leidt vaak tot hoge kostenposten. Een preventief beleid en het herstelprogramma zijn de juiste investering om kosten te besparen en om – nog belangrijker – uw medewerkers tevreden en gezond te houden. De kosten hiervan zijn in vergelijking tot de kosten van ziekte, te verwaarlozen.

De kosten van ziekte bestaan uit het inkomen van de zieke medewerker, zo lang deze ziek is en niet kan werken. Daarnaast maakt u ook kosten voor vervanging van deze medewerker. Vaak levert het overnemen van taken anderen werkdruk op, met het risico op overbelasting, ziekte of verminderd functioneren.

Wist u dat de organisatie in de aanloop naar de ziekmelding vaak ook al kosten maakt?

De grootste kostenposten die door een negatieve beleving van het werk en de daaruit voortvloeiende problematiek kunnen ontstaan, zijn:

  • een lage kwaliteit en kwantiteit van de productie
  • gemiste kansen
  • interne conflicten
  • ineffectieve samenwerking
  • verstoorde verhoudingen
  • verstoorde relaties met klanten
  • verlies van klanten
  • een groot verloop van de medewerkers
  • beschadiging van het bedrijfsimago
  • negatieve PR.

Maak een goede afweging en kies voor de juiste begeleiding van uw medewerkers!

WJ van Keulen
Praktijk voor Zelfmanagement