Samenwerking

Samenwerking

Ik werk samen met de Witte Vlam Yoga van Amparin Gimeno Font. Samen hebben wij een informele, kleinschalige plek middenin Rotterdam en middenin onze maatschappij gecreëerd.

Bij ons is iedereen welkom, iedereen kan bij ons samen met anderen ontspannen, leren en groeien!

Wij staan voor openheid, menselijkheid en kwaliteit. Je kan bij ons terecht voor professionele individuele sessies, zoals coaching, counseling, psychologische behandeling, therapie en loopbaanbegeleiding. Ook kan je aan allerlei groepsactiviteiten meedoen, zoals mindfulnesstrainingen, ademhalingscursussen, ademhalingsworkshops en wekelijkse yogalessen. Deze activiteiten kan je ook in de vorm van privélessen ervaren. Zie hieronder voor het volledige aanbod.

Met mooie van dit gezamenlijke aanbod is, dat de verschillende methoden elkaar versterken.

Neem contact op als je vragen hebt of ervaar zelf een van onze activiteiten. Je bent van harte welkom!

Contact opnemen

Contact met Wouter-Jan kan je opnemen via e-mail: contact@praktijkvoorzelfmanagement.nl

Contact met Amparin kan je opnemen via e-mail: dewittevlamyoga@gmail.com

Onze gezamenlijke visie is:

“Te midden van onze veeleisende en drukke maatschappij hebben we allemaal behoefte aan lichamelijke en geestelijke ontspanning. Ook hebben we behoefte aan het oplossen van lastige situaties en (mentale-, emotionele- en fysieke) problemen. Daarnaast zijn we allemaal op onze eigen manier op zoek naar geluk.

Iedereen heeft vanbinnen alle antwoorden in zich. Aan de hand van deze antwoorden kan iedereen problemen oplossen en geluk vinden. De juiste ondersteuning van professionals kan effectief helpen om deze antwoorden te vinden en te benutten.”

Onze gezamenlijke missie is:

“Het is onze missie om midden in onze maatschappij een plek aan te bieden waar iedereen, in interactie met anderen en professionals, kan voorzien in hun behoeften op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en gezondheid. Daarnaast willen we met onze activiteiten de maatschappij een positieve impuls geven.”

Wat je bij ons kunt doen

De samenwerkende praktijken zijn ontstaan vanuit de wens om een eigentijdse plek te organiseren die vertrouwd aanvoelt. Waar je terecht kan met je persoonlijke vragen, waar je je kan ontwikkelen en waar je plezier kunt hebben. Het is ook een plek voor steun en professionele hulp in lastige situaties.

Het is een plek waar de mens centraal staat. En gelijkwaardigheid. Voorop staat de sterke overtuiging dat iedereen zelf de regie kan en moet hebben om zijn of haar eigen levenspad succesvol te bewandelen. Succes is voor iedereen anders, dat weet je zelf het beste. Je hebt het in je om op jouw manier succesvol te zijn!

Ook is er de vaste overtuiging dat organisaties werkelijk succesvol zijn als ze hun medewerkers, hun belangrijkste element, erkennen, ruimte geven en ondersteunen om hun best te doen. Mensen die zich goed voelen, op de juiste plek zitten en meetellen, willen niet anders! Wij zijn er ook voor organisaties die kortdurend of langdurend in hun medewerkers willen investeren.

Centrum voor Inzicht Rotterdam

De gespreksruimte

Methoden die elkaar goed aanvullen

De methoden die Amparin en Wouter-Jan gebruiken, vullen elkaar uitstekend aan. In bepaalde situaties pakt de combinatie van deze methoden uitstekend uit. Hieronder zijn deze toegelicht.

Westerse psychologie

Een aantal westerse psychologische methoden (psychotherapie) en inzichtgevende gesprekken zijn gericht op het zichtbaar maken en begrijpen van patronen. Patronen van ons handelen, onze overtuigingen en gevoelens die onbewust zijn, maar wel ons ‘ik’ lijken te definiëren. Door ze bewust te maken krijgen we de mogelijkheid er iets mee te doen. Dan ontstaat er ruimte voor verwerking, verandering en genezing. Hypnotherapie en regressietherapie kunnen hieraan bijdragen, de verwerking kan op een diep niveau tot stand worden gebracht.

Andere psychologische methoden (zoals oplossingsgerichte therapie) zijn meer gericht op het opdoen van inzicht in hoe problemen in het nu kunnen worden opgelost. Met cognitieve gedragstherapie leer je disfunctionele gedachtenpatronen om te buigen in meer helpende gedachtenpatronen.

Counseling en coaching richten zich op hun eigen manier op het opdoen van inzicht, beide zijn voortgekomen uit de Westerse psychologie. Bij ons kan je terecht voor westerse psychologische methoden.

Lichaamsgerichte methoden

Lichaamsgerichte methoden zoals lichaamswerk, lichaamsgerichte psychotherapie, maar ook (Integrale) Yoga, ademhalingsoefeningen en andere methoden die met het lichaam werken helpen je jouw ‘lichaamsbewustzijn’ te vergroten. Je komt dan gevoelsmatig dichter bij jezelf te staan. Ook kan je jouw emoties en intuïtie gemakkelijker ervaren, ermee omgaan en ze gebruiken.

Aan de hand van lichamelijke gewaarwordingen, lichaamshouding of ‘de taal’ die het lichaam spreekt, ontstaat inzicht over onszelf en onze (eerst onbewuste) patronen. Door met het lichaam te werken, kunnen spanningen en emoties loskomen en verwerkt worden. Dit kan enorm opluchten en veel klachten verminderen. Bij ons kan je terecht voor diverse lichaamsgerichte methoden.

Oosterse psychologie

Vanuit de oosterse psychologie kan je inzicht zien als het leren ervaren van de werkelijke aard van de realiteit in ieder moment dat zich aandient. Inzicht in onze psyche en in ons ‘ik’ ontstaat door het vergaren van kennis en door het beoefenen van bijvoorbeeld mindfulness en meditatie. Zodra de beoefening zijn vruchten afwerpt, ontstaat een andere, meer complete ervaring van de werkelijkheid. Je gaat bijvoorbeeld ervaren dat alles veranderlijk is; gedachten, gevoelens, onze ervaringen, en ook ons leven in zijn totaliteit. Zelfs ons ‘ik’ is aan verandering onderhevig.

Het beseffen hiervan kan heel relativerend werken en het kan je aanzetten tot het maken van goede levenskeuzes. Het leven is immers kostbaar en tijdelijk. We houden vaak vast aan tijdelijke zaken. Dat vasthouden kan een bron van teleurstelling, stress en ongemak worden omdat alles wat tijdelijk is, ook weer voorbij gaat en niet vast te houden is. De oosterse psychologie biedt hiervoor alternatieven. Bijvoorbeeld door je te helpen bij het ontwikkelen van acceptatie, loslaten, geduld en mededogen. Hierdoor kom je kalmer, bewuster en gelukkiger in het leven te staan en leer je goede keuzes te maken.

Door het beoefenen van mindfulness en/of meditatie krijg je vanzelf meer aandacht voor het moment. En ook wordt je nieuwsgierig naar alles wat er verder nog te ontdekken is op het pad van inzicht. Dit pad leidt tot steeds meer energie, vreugde, kalmte, concentratie en gelijkmoedigheid.

“Inzicht is zien wat er werkelijk is, ieder moment opnieuw. Daardoor ontstaat ruimte om (anders) te kiezen.”

Vragen, contact en algemene voorwaarden

Heb je vragen? Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden:

  • Op de diensten van de Witte Vlam Yoga van Amparin Gimeno Font, zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn via haar website in te zien
  • Op de diensten van de Praktijk voor Zelfmanagement van Wouter-Jan van Keulen, zijn de algemene voorwaarden van de Praktijk voor Zelfmanagement van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam en via deze website in te zien

Disclaimer:

  • Personen die in ons pand aanwezig zijn, blijven ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor alle goederen die zij in ons pand brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat uit beschadiging, diefstal of verlies van deze goederen.
  • Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kan je geen rechten ontlenen. De inhoud kan onbedoelde (type)fouten bevatten, is ter informatie en kan een advies niet vervangen. Raadpleeg bij lichamelijke en/of psychische klachten altijd jouw huisarts.
  • De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wouter-Jan van Keulen, materiaal dat zich op deze website bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

 

Je bent nu op de pagina: “Samenwerking”

Over de praktijk

Nieuws & Blog