De praktijk als aanvulling op de reguliere hulpverlening

De praktijk als aanvulling op de reguliere hulpverlening

Iedereen ervaart in zijn leven perioden waarin hij of zij tegen een psychische uitdaging aanloopt. Net als er zich lichamelijk kleine of grotere problemen voordoen, gebeurt dit psychisch ook. Ook deze psychische uitdaging kan klein of groot zijn. Het kan een probleem zijn dat complex is. Of het kan een wens tot ontwikkeling zijn, waar eenvoudiger aan te werken is.

De praktijk bevindt zich op het grensgebied tussen de reguliere hulpverlening en de complementaire hulpverlening. De praktijk biedt laagdrempelig, veel effectieve en verschillende mogelijkheden aan, om aan jezelf te werken. Deze mogelijkheden zijn breder dan wat de reguliere hulpverlening doorgaans te bieden heeft. Ook kan het een goede aanvulling zijn op de reguliere hulpverlening.

Alhoewel de reguliere hulpverlening ook effectief kan zijn en deze bij de zwaardere psychische problematiek zelfs noodzakelijk is, merk ik dat er cliënten zijn die niet naar de reguliere hulpverlening willen gaan, omdat deze naar hun mening onvoldoende aansluit bij hun persoonlijkheid, problemen of doelen, levensvisie of verwachtingen. Ook de vrees voor een diagnose – waardoor men een ‘label´ krijgt, (waardoor men voor de toekomst belemmeringen voor werk, hypotheek, verzekeringen of andere zaken verwacht) – weerhoudt cliënten regelmatig ervan reguliere hulpverlening te zoeken. Ook is er een groep cliënten die geen diagnose kunnen krijgen en daardoor ´tussen wal en schip´ vallen.

Daarnaast is er een groep cliënten die al hulp hebben gekregen van de reguliere hulpverlening, maar die geen heil meer zien in deze aanpak of begeleiding. Men zoekt een andere vorm van benadering die niet beperkt is door gekaderde voorgeschreven protocollen. Veelal ervaart de cliënt dat deze onvoldoende centraal staat door richtlijnen, protocollen, financiën en mogelijkheden van de zorgverzekeraars die de begeleiding bepalen.

Vaak zijn deze cliënten uitstekend geholpen met behandeling bij de praktijk. Om zorg van een hoge kwaliteit te kunnen leveren, wordt tijdens de intake wel gekeken of de persoon en de klachten van de cliënt passen binnen de visie, werkwijze en mogelijkheden van de praktijk. Als dit passend is, kan de behandeling aanvangen. Soms is het nodig dat er wordt samengewerkt of doorverwezen. Stel ons gerust jouw vragen hierover!

Lees op deze pagina verder over de meerwaarde van de praktijk.