EMDR therapie Rotterdam

EMDR therapie Rotterdam bij de Praktijk voor Zelfmanagement

Bij mij kan je terecht voor EMDR therapie. Op deze pagina kan je lezen wat EMDR therapie is, hoe het werkt en wat je ermee kan bereiken. Lees ook de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Wat is EMDR therapie?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), is een evidence based therapie die cliënten kan helpen om de herinneringen aan traumatische, schokkende of indrukwekkende ervaringen te verwerken.

Volgens schattingen wordt 61% van alle mannen en 51% van alle vrouwen tijdens hun leven aan een potentieel traumatische gebeurtenis blootgesteld, een deel daarvan blijft gevolgen ondervinden van de gebeurtenis. Het zelf verwerken van deze ervaringen loopt dan tegen obstakels aan, waardoor het proces van verwerking stagneert. Dit kan direct en indirect leiden tot klachten. Denk bijvoorbeeld aan angsten, spanningen, stress, schrikreacties, herbelevingen/flashbacks, nachtmerries en vermijdingsreacties. Hiernaast voldoet circa 8% van de bevolking boven de 18 jaar aan de criteria van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). In dit soort situaties kan EMDR therapie ingezet worden. Lees hieronder verder onder: “Waarvoor kan je EMDR gebruiken?”

Hoe werkt EMDR therapie ?

EMDR staat voor: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent dat we werken met oogbewegingen, met als doel om emoties te ‘desensitiseren’, ofwel te verminderen. De term reprocessing betekent dat er ook informatieverwerking plaatsvindt. Door de EMDR therapie geef je vanuit het proces van informatieverwerking vanzelf bijvoorbeeld een andere betekenis aan de gebeurtenis.

Het oproepen van een nare herinnering kost geheugencapaciteit. Tijdens de EMDR therapie zoeken we dan naar een ‘lading’ (emotie) die opgeroepen kan worden, bijvoorbeeld door ergens aan terug te denken. Vervolgens roepen we de lading op, deze vult dan jouw werkgeheugen (je voelt de emotie). Ook creëren we een ‘werkgeheugenbelastende taak’; je maakt de oogbewegingen. Omdat de oogbewegingen tijdens de EMDR-sessie ook geheugencapaciteit vragen en jouw werkgeheugen hierdoor verder belast raakt, wordt de emotie uiteindelijk minder. Dit kan een opluchting geven, en het helpt bij verwerking en loslaten van de nare herinnering. Ook is er een hypothese dat EMDR ervoor zorgt dat klachten verminderen, doordat opgeslagen disfunctionele informatie wordt verbonden met gezondere informatie en opvattingen. Ook worden klachten minder doordat de cliënt na het oproepen van de akelige herinnering, nieuwe, veilige associaties vormt. Ook is er een theorie dat EMDR de interactie tussen de beide hersenhelften versterkt, en dat hierdoor de toegankelijkheid tot herinneringen toeneemt. Er zijn dus verschillende verklaringen voor de werkzaamheid van EMDR. Lees onderaan deze pagina bij de FAQ’s hoe een EMDR sessie in zijn werk gaat.

Waarvoor kan je EMDR therapie gebruiken?

EMDR is een techniek die het mogelijk maakt om traumatische, schokkende of indrukwekkende ervaringen te verwerken. Het is goed geschikt voor mensen die last blijven houden van de (emotionele) nawerking van gebeurtenissen. Deze nawerking kan na veel soorten gebeurtenissen plaatsvinden, dit is per persoon en per situatie verschillend. EMDR wordt dan als traumabehandeling ingezet.

De indrukwekkende of schokkende ervaring kan bijvoorbeeld bij (huiselijk)geweld, een (verkeers)ongeval, misbruik, een overval, bedreigd worden of een (onverwachte) verlieservaring ontstaan zijn. Zie de lijst met meer voorbeelden van klachten en doelen verder op deze pagina.

EMDR therapie, ook bij ervaringen die minder als ’traumatisch’ worden gezien

Er zijn naast het bovenstaande ook andere ervaringen die veel invloed kunnen hebben op iemands leven en welzijn, maar die weleens door de mensen zelf, minder als ‘traumatisch’ worden gezien. Ook voor het verwerken van dit type gebeurtenissen kan EMDR ingezet worden.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: het gepest zijn op school of werk, het ‘anders zijn’ vanwege een geaardheid, dyslexie, hoogbegaafdheid, ADHD/ADD, afkomst, cultuur religie, enzovoorts. Of het langdurig meegemaakt hebben van een onveilige omgeving of gezin van herkomst, emotionele verwaarlozing, medische ervaringen (operaties, e.d.), ervaringen tijdens werk (denk aan de politie, medische beroepen, het leger, buschauffeurs, conducteurs, e.d.), en anderszins ingrijpende ervaringen.

EMDR therapie ook toepasbaar bij andere klachten

EMDR wordt ook toegepast bij psychische aandoeningen en klachten, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid, als deze zijn ontstaan uit indrukwekkende ervaringen. De EMDR therapie richt zich dan op het verwerken van de herinneringen aan de gebeurtenis(sen) die dit hebben veroorzaakt, met als doel om daardoor deze klachten op te lossen.

Met EMDR therapie kan je ook aan angsten en fobieën werken, door de verwerking van de gebeurtenissen die hiervan de oorzaak zijn, te ondersteunen. Lees hierover hieronder verder, onder: ‘EMDR bij bij angsten en fobieën’.

Daarnaast kan je met EMDR therapie ook jouw zelfbeeld en zelfvertrouwen versterken. Met EMDR kan je aan de oorzaken van een negatief/laag zelfbeeld werken. Voorbeelden hiervan zijn: gepest zijn, misbruik ervaren te hebben, huiselijk geweld, in een relatie veel gekleineerd zijn, e.d. Met EMDR kan je de emotionele lading die deze herinneringen oproepen, verminderen. Hiernaast kan EMDR ook ingezet worden op de overtuiging zelf, als deze ook een gevoel of ‘lading’ oproept.

Neem contact met me op als je wilt weten of EMDR therapie ook voor jou effectief kan zijn.

Neem contact op

EMDR therapie als onderdeel van een totaalaanpak

In mijn praktijk gebruik ik EMDR therapie vaak als onderdeel van een aanpak die ook andere methoden bevat. Dit maakt de behandeling effectiever. Bij klachten is het regelmatig naast EMDR nodig om jezelf te leren kennen; jouw gedrag en jouw patronen, en alle oorzaken van de klachten. Dit kan cruciaal zijn bij het langdurig kunnen oplossen van de klachten. Dit moet per persoon, per situatie bekeken worden. Soms is het toelaten van emoties voor cliënten door bijvoorbeeld angst voor emoties of weinig lichaamsbewustzijn lastig, dan zijn er andere methoden nodig om tot de EMDR te komen. EMDR kan dus wel heel snel en kortdurend (enkele sessies met alleen EMDR) ingezet worden, maar het kan dus ook onderdeel van een (iets) groter therapieproces zijn, omdat bij de meer complexe of langdurige klachten EMDR alleen niet grondig genoeg is. Heb je hierover vragen? Stel me deze gerust.

Welke effecten kan ik van EMDR therapie verwachten?

Een goed ingezette EMDR therapie kan je heel goed helpen om emotionele ladingen te verminderen en gebeurtenissen uit jouw verleden te verwerken en te integreren. Cliënten ervaren na EMDR therapie een gevoel van opluchting en rust. Vaak voelt het bevrijdend.

EMDR is een effectieve therapie die veel voor je kan betekenen. Naast het verwerken helpt het je los te laten en anders tegen situaties en jezelf aan te kijken. En minder angstig te zijn. Ook kan het je helpen om jouw zelfbeeld te versterken.

Cliënten ervaren meer vrijheid door EMDR, ze kunnen weer verder met hun leven nadat obstakels zijn verminderd of opgelost. Onverwerkte emoties kunnen immers op allerlei manieren belemmeringen vormen: psychologisch, emotioneel en ook lichamelijk.

Voordelen van EMDR therapie bij de praktijk

doeltreffend

informele sfeer

in combinatie met andere methoden

effectieve therapie

geen wachtlijst

geen doorverwijzing nodig

geen DSM-V diagnose nodig

geen formele GGZ setting

door psycholoog gegeven

onderdeel van een totaalaanpak

eigen regie staat voorop

geen verplicht (GGZ) traject

De EMDR therapeut, Wouter-Jan van Keulen

Als onderdeel van een ruim aanbod van methoden, gebruik ik in overleg met mijn cliënten graag EMDR. Met name in situaties waarin emotionele verwerking de cliënt kan ondersteunen in zijn of haar proces.

Op deze manier heeft EMDR al veel cliënten geholpen om angst, stress en spanning los te laten. En ook om uit de greep te komen die het verleden op hen kan hebben. In die zin kan het bevrijdend zijn.

Waar EMDR veel voor gebruikt wordt, is de behandeling van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), maar zoals je op deze pagina kan lezen, kent EMDR inmiddels al veel meer toepassingen.

EMDR kan ook zelfmanagement versterken. Cliënten ervaren dat het oefenen met ander gedrag en het loslaten van patronen eenvoudiger wordt, als er aan het onderliggende is gewerkt, als dat deels of geheel is losgelaten. Hier kan EMDR naast andere methoden als hypnotherapie en regressietherapie een rol in spelen.

Lees meer over Wouter-Jan
Stress & burn-out behandeling en begeleiding Rotterdam psycholoog coach

Bij welke klachten en doelen kan je EMDR therapie gebruiken?

Wat kan met EMDR therapie behandeld worden?

Als traumabehandeling bij indrukwekkende gebeurtenissen die nog een (emotionele) nawerking hebben, zoals bijvoorbeeld:

 • een ongeval
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • gepest zijn
 • ziekte / langdurige ziekte / belemmerende ziekte
 • chronische pijn
 • verwaarlozing
 • nare medische ervaringen/operaties
 • verlies van baan, eigen bedrijf, autonomie, een dierbare
 • conflicten
 • brand
 • onveiligheid
 • een overval
 • mishandeling
 • bedreiging
 • stalking
 • scheiding

Andere mogelijkheden met EMDR therapie

Ook de gevolgen van de hiervoor genoemde indrukwekkende gebeurtenissen kunnen met EMDR behandeld worden, zoals spanningsklachten, piekeren, slaapproblemen en stress.

Naast dat je de eerdere genoemde indrukwekkende gebeurtenissen zelf hebt meegemaakt, kan je er ook getuige van geweest zijn dat een ander dit meemaakte. Ook hierop kan EMDR toegepast worden als dat voor verwerking nodig is.

Ook angstklachten en specifieke fobieën kunnen met EMDR behandeld worden (zie hieronder).

Hiernaast kan je met EMDR ook aan jouw zelfbeeld en zelfvertrouwen werken.

Ook kan EMDR ondersteunen bij een behandeling tegen depressie, als de depressie is ontstaan vanwege traumatisering, zoals een auto ongeluk. Of emotionele verwaarlozing of seksueel misbruik tijdens de jeugd. Dit kan samen gaan met een negatief zelfbeeld, we kijken dan ook met cognitieve gedragstherapie (CGT) naar de conclusies die iemand over zichzelf heeft getrokken, om deze te veranderen.

EMDR therapie bij bij angsten en fobieën (en de flashforward)

Er zijn verschillende soorten angsten en angststoornissen, enkele hiervan zijn: agorafobie (pleinvrees), een gegeneraliseerde angststoornis, hypochondrie (ziekteangst), PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en een paniekstoornis.

Een fobie is een angststoornis waarbij je een overmatige angst ontwikkelt voor specifieke objecten, mensen, dieren of situaties. Zoals een sociale fobie of een specifieke fobie (bijvoorbeeld voor spinnen, naalden, onweer, autorijden, vliegen, hoogtes, kleine ruimtes, e.d.). De hierboven genoemde angstklachten en fobieën kunnen met EMDR behandeld worden.

Er is een verschil tussen angsten of fobieën die een duidelijk begin hebben en ontstaan zijn door een ingrijpende gebeurtenis, en tussen angsten waarbij dat niet het geval is. Een voorbeeld is een ’trauma-gerelateerde’ fobie voor autorijden op de snelweg na een ongeluk meegemaakt te hebben. Als deze ingrijpende gebeurtenis nog angst oproept, kan deze met EMDR behandeld worden.

Angsten die geleidelijk zijn ontstaan, kunnen onderhuids zitten. Deze angst is dan niet goed op te roepen aan de hand van beelden van situaties uit het verleden. In deze situaties kunnen we ook met EMDR werken, alleen dan gebruiken we niet een situatie uit het verleden waarin de angst is ontstaan, maar het angstige beeld dat je hebt van wat er in de toekomst mis zou kunnen gaan. Dit heet de ‘flashforward‘. De emotie of lading die hierdoor opgeroepen wordt, kunnen we met EMDR behandelen.

Als je aan angsten wilt werken, maar je niet weet wat hiervan de oorzaken zijn. Dan kan je er dus met EMDR aan werken, maar je kan deze ook ontdekken met regressietherapie en hypnotherapie, dit is een uitstekende aanvulling op EMDR.

Ervaringen met mijn sessies EMDR therapie

“Ik heb tijdens behandelingen in het ziekenhuis ervaringen gehad, die traumatiserend waren. Daardoor kreeg ik steeds angst en spanning, en wilde ik er liever niet meer heen en kostte het me veel moeite om voor mijn behandelingen toch nog te gaan. Dankzij de EMDR therapie bij Wouter-Jan heb ik een heel stuk van deze emotie los kunnen laten. Daardoor roepen mijn ziekenhuisbezoeken minder spanning, angst en vervelende herinneringen op. Ook kan ik er makkelijker over praten. De EMDR therapie heeft mij goed geholpen om mijn ziekenhuisbezoeken makkelijker te maken”

˜˜˜˜

“Ik heb door de EMDR therapie bij Wouter-Jan mijn angst voor het autorijden, en mijn angst voor het hebben van lichamelijke klachten zoals paniekaanvallen kunnen loslaten. Tijdens de EMDR sessies voelde ik spanning loskomen, maar het luchtte me daarna erg op. De goede begeleiding van Wouter-Jan gaf vertrouwen in een goede uitkomst”

˜˜˜˜

“Ik heb door de sessies met EMDR en andere therapieën bij Wouter-Jan mijn angst voor het maken van fouten en het niet aankunnen van situaties, kunnen loslaten. Ik heb nu veel minder tot geen stress als ik moet presteren en er is veel meer ruimte voor vertrouwen in mijzelf  ontstaan”

Veelgestelde vragen over EMDR therapie - FAQ's

Is EMDR voor iedereen en altijd geschikt?

> EMDR kan in veruit de meeste situaties helpen bij het ondersteunen van verwerkingsprocessen. Net als andere methoden, is EMDR niet altijd mogelijk of wenselijk. Dit schat ik vooraf in, op basis van jouw situatie. Laat het me weten als je hier vragen over hebt.

Voorbeelden van situaties waarbij EMDR sowieso niet mogelijk is, zijn: middelengebruik (alcohol/drugs), gebruik van benzodiazepines en andere sederende middelen (medicijnen tegen angst en/of slaapproblemen), onvoldoende veiligheid, stabiliteit of belastbaarheid hebben, ernstige psychiatrische stoornissen, ernstige depressie, bipolaire stoornis, manische episoden, psychosen, suïcidaliteit en heftige epilepsie (bij veel van deze voornoemde situaties is overigens GGZ-zorg noodzakelijk). Ook ben ik extra voorzichtig met elke traumaverwerkingsmethodiek bij zwangerschap. Ook bij Complexe PTSS is GGZ-zorg nodig, soms kan ik aanvullend behandelen. Lees ook: ‘Wanneer werkt EMDR niet?’.

Is EMDR therapie effectief?

> EMDR therapie is een evidence based methode die bewezen effectief is bij de behandeling van PTSS, specifieke fobieën, obsessieve-compulsieve stoornis, bipolaire stoornis, depressie en het ondersteunen van verwerkingsprocessen. Ook wordt EMDR in- en buiten de GGZ toegepast bij de op deze pagina genoemde klachten. Tijdens onderzoek worden steeds nieuwe toepassingsgebieden gevonden, dus deze lijst wordt steeds langer.

Hoe lang duurt een EMDR behandeling?

> Een EMDR behandeling duurt meestal drie tot vijf sessies; soms korter, soms langer.

Hoe verloopt een EMDR sessie?

> Er vindt altijd eerst een intakegesprek plaats, waarin we jouw situatie doornemen en bekijken of EMDR bij jouw situatie past. Ik vind het belangrijk dat de EMDR zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat je je veilig voelt. Daarom leg ik je vooraf uit hoe de sessie in zijn werk gaat, zodat je weet wat je kan verwachten. Mogelijk leer je eerst andere vaardigheden aan, die je tijdens de EMDR therapie kan gebruiken. Voor EMDR is een protocol opgesteld, dat als veilig en effectief is bevonden, ik werk ook met dit protocol.

Aan het begin van de EMDR sessie bespreken we het doel van de sessie, leer je de oogbewegingen te maken, en stellen we scherp met welk beeld we gaan werken. Ik vraag je dan terug te denken aan de gebeurtenis op het gebied van jouw klacht of doel, die het meeste spanning of emotie oproept. Je kijkt vanuit het nu naar dit beeld van de gebeurtenis van toen. Dit kan iets uit jouw verleden zijn, of ook een (angstig) voorgesteld beeld van de toekomst zijn. Ook bepalen we de ‘disfunctionele of negatieve cognitie’ (een negatieve gedachte die een lading oproept). Ook vraag ik je naar de ‘positieve cognitie’, dit is het doel dat je wilt bereiken. Ook geef je scores, die we later evalueren.

Vervolgens beginnen we met de sets van afleidende stimuli: oogbewegingen, soms ook geluiden die je afwisselend links en rechts via een koptelefoon hoort. En heel soms ook nog met pulsoren in je handen. Na elke set nemen we even rust.

We doen verschillende sets, waarmee de spanning en/of de emotie wordt vermindert. Aan de hand van jouw nieuwe scores weten we hoeveel sets en sessies EMDR je nodig hebt. We werken naar een zo laag mogelijke score toe. Daarna versterken we met EMDR de positieve cognitie. Tenslotte checken we of je in jouw lichaam nog ergens spanning voelt als je aan het oorspronkelijke herinneringsbeeld denkt en de positieve cognitie herhaalt. Ook kijken we naar een toekomstige situatie waarin het gewenste gedrag wordt uitgevoerd, en wat dit oproept.

Wat voel en merk ik tijdens een EMDR sessie?

> Door naar het gekozen beeld te kijken en de negatieve cognitie te herhalen, worden emoties en (her)belevingen opgeroepen. De EMDR therapie heeft als doel om deze te verminderen, dit heet: desensitiseren. Soms komen er ‘golven’ van emotie voorbij, met soms ook beelden en herinneringen. Dit kan je gewoon laten gebeuren terwijl de EMDR doorgaat. Het wordt tijdens de EMDR sessie vanzelf makkelijker om naar het beeld te kijken, of aan de gebeurtenis terug te denken. De herinneringsbeelden worden dan vaak ook waziger of kleiner. En ook ga je vaak anders tegen de gebeurtenis aankijken; relativerend.

Uiteindelijk is het doel van iedere sessie om de lading (emoties) te verminderen, dit doen we net zo lang tot deze grotendeels is verdwenen. Meestal geeft dat een opluchting.

Hoe voel je je na een EMDR behandeling?

> Een EMDR sessie kan nog enkele dagen nawerken (vaak niet meer dan drie dagen). Het verwerkingsproces dat op gang is gebracht, loopt dan op een natuurlijke manier door. Je droomt dan intenser, bent vermoeid en/of ervaart dat er nog gevoelens terugkomen. Als je vertrouwen hebt, goed voor jezelf zorgt en er niet tegenin gaat, ga je hier goed doorheen. Dit nawerken is juist een goed teken, dat de EMDR doorwerkt. Door het nawerken wordt een nieuw evenwicht gevonden. Let erop dat je enkele dagen na de behandeling geen alcohol en/of drugs gebruikt omdat dit de nawerking van de EMDR kan verminderen.

Is EMDR veilig?

> Ja, EMDR kent weinig risico’s en is, bij juist gebruik, een veilige methode. Vanzelfsprekend gebruik ik EMDR alleen vanuit een goede visie op de cliënt en diens klacht, en vanuit voldoende kennis en opleiding. Het protocol dat ik volg is bewezen effectief en ook gericht op veiligheid.

Wat is het verschil tussen EMDR therapie, hypnotherapie en regressietherapie?

> Er zijn veel verschillen tussen deze methoden. EMDR is een verwerkingsmethodiek, hypnotherapie en regressietherapie kunnen naast (trauma)verwerking voor meer doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het exploreren van oorzaken van klachten, wat met EMDR niet op die manier kan. Bij EMDR moet je een lading/emotie op kunnen roepen, bij hypnotherapie en regressietherapie is dat niet nodig; door de therapie kom je dan vanzelf bij oorzaken terecht, ook de eventuele lading komt dan omhoog (ook al voelde of wist je dit vooraf niet). Bij hypnotherapie en regressietherapie kan je ook op allerlei manieren aan het verminderen van klachten werken, zonder dat er een herkenbare gebeurtenis aan vooraf is gegaan. Bij EMDR is dit beperkt tot de genoemde flashforward.

Wanneer werkt EMDR niet?

> Tijdens een EMDR sessie wordt er een emotionele lading opgeroepen, waarna de EMDR (oog)beweging start. Als er geen lading opgeroepen kan worden, is EMDR niet mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een cliënt die een klacht heeft, waarvan een (traumatische) ervaring de oorzaak is, maar waarbij de cliënt de emotie niet kan oproepen tijdens de EMDR sessie. In deze situaties zijn er gelukkig andere methoden die uitkomst kunnen bieden, zoals regressietherapie en/of hypnotherapie. Zie ook het antwoord onder: ‘Is EMDR voor iedereen en altijd geschikt?’

Wat zijn alternatieven voor EMDR therapie?

> Zoals hierboven is genoemd, gebruik ik regressietherapie en hypnotherapie als alternatieven voor EMDR, wanneer EMDR niet kan of onvoldoende werkt of mogelijk is. Vaak gebruik ik deze therapieën ook naast de EMDR therapie. Daarnaast werk ik ook met andere methoden die effectief kunnen zijn, zoals lichaamsgerichte therapie. Iedere techniek/methode verschilt van de ander wat betreft werkingsgebied, effectiviteit, voordelen en nadelen. Het is dus van jouw situatie afhankelijk welke techniek of methode ingezet zal worden. Dat maatwerk is cruciaal om tot goede resultaten te komen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met me op

Nieuws & Blog

Je bent nu op de pagina: ‘EMDR therapie Rotterdam’

Terug naar alle methoden