Voordelen van de praktijk voor organisaties

De voordelen voor uw organisatie, als u kiest voor dienstverlening van mijn praktijk

Mijn praktijk is kleinschalig, mensgericht en laagdrempelig. Uw medewerkers kunnen door deze setting makkelijker zichzelf zijn en vanuit een objectieve blik naar hun situatie te kijken.

Ook is de praktijk flexibel, ik zit niet vast aan (vaak beperkende) protocollen of standaarden. Ik maak gebruik van verschillende effectieve methoden én het versterken van zelfmanagement. Hiermee bereiken uw medewerkers sneller hun persoonlijke én professionele doelstellingen. Hieronder kunt u meer lezen over wat nog meer van waarde is, als u voor de praktijk kiest.

Neemt u bij vragen gerust contact met mij op.

Wouter-Jan van Keulen
Toegepast psycholoog, therapeut, coach en mindfulnesstrainer

Lees hier bij welke situaties ik u of uw medewerker kan ondersteunen

Gedegen voorbereiding & maatwerk

Zodra medewerkers op het punt staan om zich bij hun leerproces of herstelproces te laten begeleiden, is het belangrijk dat zij een begeleider vinden die hun proces goed kan begrijpen, die tot de kern kan komen en die hen hierin actief kan adviseren.

Bij mij kan uw medewerker hiervoor terecht. Tijdens het intakegesprek kijk ik grondig, samen met uw medewerker, naar zijn of haar situatie. Vanuit mijn expertise kan ik meestal al tijdens deze eerste sessie een goede hypothese formuleren die de kern van het probleem of doelstelling weergeeft.

Vervolgens wordt tijdens de behandeling of coaching deze hypothese getoetst en steeds aangevuld. Deze flexibele werkwijze biedt maatwerk en blijft zodoende goed aansluiten op het proces van ontwikkeling en/of herstel.

Goede communicatie

U heeft direct contact met mij. Ik voer de opdracht ook zelf uit. Hierdoor hoeft u uw vragen maar één keer te stellen en ik beantwoord ze snel. Er zijn geen wachtlijsten of tijdrovende procedures.

Ik vind goede communicatie belangrijk. Zodra we duidelijke afspraken over de opdracht hebben gemaakt, en uw akkoord hierop bij mij binnen is gekomen, kan uw medewerker snel aan de slag met zijn of haar ontwikkelings- of herstelproces.

Uw medewerker krijgt tussentijds van mij schriftelijk een heldere (vertrouwelijke) tussenevaluatie, die de medewerker aan de bedrijfsarts (indien van toepassing) kan verstrekken om deze volledig te informeren. Ook kan uw medewerker dit verslag gebruiken om u tijdens een informerend gesprek op de hoogte te houden van de vorderingen. Ook kan ik desgewenst de communicatie tussen u en uw werknemer ondersteunen en bevorderen.

Professionele begeleiding

U of uw werknemer wordt door mij persoonlijk begeleid. De niet-klinische setting, gelijkwaardige houding en praktische en motiverende insteek creëren een omgeving waarin mensen zich snel op hun gemak voelen. Door dit veilige leerklimaat kan de essentie van het proces sneller bereikt worden. Ook wordt er een afgestemde combinatie van effectieve methoden ingezet, dat de behandeling flexibeler en effectiever maakt. Ook wordt het leerproces van de cliënt regelmatig geëvalueerd en wordt er door mij continue opnieuw afgestemd op dit leerproces. Door mijn kennis en ervaring kunt u erop rekenen dat ik een goed antwoord zal vinden op de vraagstelling en leerdoelen.

De behandeling heeft als doel om daadwerkelijke structurele veranderingen te bereiken. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het patroon achter de (arbeidsgerelateerde) klachten, zoals burn-out, overspannenheid, stressklachten, angstklachten en meer. Symptoombestrijding en kortetermijndenken leiden tot (herhaling van) klachten, bij mij kunt u erop rekenen dat ik samen met u of uw medewerker aan een langetermijn oplossing werk. Zelfs in lastige situaties biedt deze aanpak goede kansen. Het uitgangspunt is een positieve omslag die echt wat betekent.

Het uitgangspunt bij de behandeling en coaching is dat degene die begeleid wordt, beschikt over alle talenten en kwaliteiten die nodig zijn om de vooraf gestelde doelstellingen zelf te kunnen behalen. Het benutten van – soms verborgen – talenten en kwaliteiten van cliënten, staat hierbij voorop en heet ‘zelfmanagement‘. De behandeling en coaching hebben dus een positief, opbouwend en motiverend karakter.

No-nonsense psychologische aanpak

In goed overleg tussen u, uw medewerker, indien van toepassing de bedrijfsarts en mij als behandelaar/coach, worden de doelstellingen vastgesteld.

De verdere behandeling/coaching richt zich volledig op deze doelstellingen. Hier wordt in een rechte lijn naar toegewerkt. Er wordt dus gedaan wat nodig is, niets meer en niets minder. Deze no-nonsense aanpak past goed bij de grondige aanpak die hierboven beschreven is, omdat het verdiepen naar de kern van een probleem of doelstelling noodzakelijk kan zijn, maar niet met ‘omwegen’ gedaan hoeft te worden.

Als er naast de arbeidsgerelateerde problematiek ook andere vormen van persoonlijke of sociale problematiek spelen, kan ik hier ook op inzetten. Eventueel doe ik dit in samenwerking met derden en/of adviseer ik de medewerker om aanvullende disciplines in te schakelen. Ik ben gewend in dit soort situaties samen te werken. Lees ook de ervaringen met deze effectieve aanpak.

Op deze pagina kunt u meer lezen over mijzelf en mijn werkwijze.

Gerichte nazorg

Ik blijf graag op de hoogte hoe het u, of uw medewerker vergaat. Er is altijd ruimte voor overleg.

De ervaring leert dat cliënten na hun ervaringen in mijn praktijk, indien nodig, soms na maanden of jaren, graag terugkomen om zich bij het proces waarin zij zich dan begeven, wederom te laten ondersteunen.

Medewerkers blijven immers altijd uitdagingen tegenkomen en leren. Ondersteuning bij hun leerprocessen door een vertrouwd gezicht, met wie een vertrouwensband is opgebouwd, en die hen goed kent, kan snel tot de kern doordringen en passende ondersteuning bieden zodat de medewerker weer verder kan.

Neem contact op

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op mijn dienstverlening van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Stress & burn-out behandeling en begeleiding Rotterdam psycholoog coach

Ik help mensen graag bij het groeien en het zelf leren oplossen van klachten en problemen. En om geïnspireerd te raken en een waardevolle toevoeging aan hun leven te geven.

Wouter-Jan van Keulen

Nieuws & Blog