Voordelen voor organisaties

De voordelen voor uw organisatie.

De meerwaarde voor u bij onze samenwerking is:

Gedegen voorbereiding & maatwerk

De nadruk ligt op wat ú belangrijk vindt. In goed overleg met u en eventuele cliënten, geef ik de opdracht vorm. U ontvangt maatwerk en blijft op de hoogte van het proces. Ook krijgt u een op het individu gericht advies.

Goede communicatie

U heeft direct contact met mij. Ik voer de opdracht ook zelf uit. Hierdoor hoeft u uw vragen maar één keer te stellen en ik beantwoord ze snel. Er zijn geen wachtlijsten of tijdrovende procedures

Ik vind goede communicatie erg belangrijk. Zodra we duidelijke afspraken over de opdracht hebben gemaakt, gaan we direct samen aan de slag. U krijgt tussentijds van mij een heldere terugkoppeling. Ook kan ik de communicatie tussen u en uw werknemer ondersteunen en bevorderen.

Professionele begeleiding

U of uw werknemer wordt door mij persoonlijk begeleid. Naast de positieve manier van behandelen en coachen vind ik het leveren van kwaliteit belangrijk. Ik besteed veel aandacht aan het inzetten van effectieve methoden, het continue evalueren van de aanpak en het doorontwikkelen van mijn diensten. Door mijn kennis en ervaring kunt u erop rekenen dat ik een effectief antwoord op uw vragen vind!

De behandeling heeft als doel om daadwerkelijke structurele veranderingen te bereiken. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het patroon achter de (arbeidsgerelateerde)klachten, zoals burn-out. Symptoombestrijding en kortetermijndenken leiden tot (herhaling van) klachten, bij ons kunt u erop rekenen dat wij werken aan een langetermijnoplossing. Zie onze behandeling en coaching als nieuwe kans en benut deze! Zo zorgen we voor een positieve omslag die echt wat betekent!

Het uitgangspunt bij de behandeling en coaching is dat degene die begeleid wordt, beschikt over alle talenten en kwaliteiten die nodig zijn om de vooraf gestelde doelstellingen zelf te kunnen behalen. Het benutten van – soms verborgen – talenten en kwaliteiten van cliënten, staat hierbij voorop. De behandeling en coaching hebben dus een positief, opbouwend en motiverend karakter!

No-nonsenseaanpak

U bepaalt samen met de eventuele werknemer de doelstellingen, die we tijdens het eerste contact als uitgangspunt nemen. Ook kan ik u hierbij adviseren. De verdere behandeling richt zich volledig op deze doelstellingen. Hier wordt in een rechte lijn naar toegewerkt. Een eventuele bijstelling van de doelstellingen gaat in goed overleg met u. Het herstelprogramma wordt individueel afgestemd en is zodoende flexibel in te zetten.

Er wordt gedaan wat nodig is, niets meer en niets minder. Als er naast de arbeidsgerelateerde problematiek ook andere vormen van persoonlijke of sociale problematiek spelen, kan ik hier ook op inzetten. Eventueel doe ik dit in samenwerking met derden. Ik beschik over een uitgebreid netwerk en ben gewend in dit soort situaties samen te werken, wat de effectiviteit vergroot. Lees ook de ervaringen met deze effectieve aanpak.

Op deze pagina kunt u meer lezen over mijzelf en mijn werkwijze.

Gerichte nazorg

Ik blijf graag op de hoogte hoe het u, of uw medewerker vergaat. Er is altijd ruimte voor overleg, of een adviesgesprek.

Neem contact op

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op mijn dienstverlening van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Voor Organisaties

Nieuws & Blog