Methoden

Maatwerk vraagt meerdere methoden

Ik gebruik verschillende methoden. Deze maken het maatwerk mogelijk, dat nodig is om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van iedereen die bij mij in behandeling is of coaching ontvangt.

Door met meerdere methoden te werken, wordt voor iedereen de mogelijkheid gecreëerd om zich te kunnen ontwikkelen op een manier die goed bij hem of haar past en bij wat er nodig is. Dit kan per persoon veel verschillen en is een voorwaarde voor effectieve en duurzame behandeling of coaching.

De coaching en behandeling bij de praktijk bestaat uit een combinatie van:

 • Mindfulness oefeningen / aandachttraining
 • Ontspanningsoefeningen
 • Ademhalingstechnieken
 • Lichaamsgerichte oefeningen
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Gesprekstherapie
 • Cognitieve therapie
 • Hypnotherapie
 • Regressietherapie
 • Zelfhypnose
 • Inzichtgevende oefeningen
 • Diverse traumaverwerkingstechnieken

Ook krijg je oefeningen aangeleerd die je thuis kan doen, zodat het effect van de sessies wordt vergroot. Ook hiermee kan je jouw zelfmanagement vergroten.

Op deze pagina kan je de ervaringen lezen van mensen die behandeling of coaching hebben ontvangen.

Op deze pagina kan je meer lezen over mijzelf en mijn werkwijze.

Coaching, counseling, psychologische hulp, therapie, e.d.

De eerder genoemde methoden zijn onderdeel van:

Daadwerkelijke verandering

Tijdens de behandeling staat het werken aan inzicht en daadwerkelijke verandering voorop. Oorzaken komen aan bod, tegelijkertijd ligt de focus op wat op dit moment nodig is. Het effectief inzetten van diverse methoden, mijn inzet en de inzet van diegene die behandeling of coaching ontvangt, zijn nodig om deze verandering te bewerkstelligen.

Netwerk

Ik werk actief samen met een netwerk van professionals. Bijvoorbeeld als er naast psychische doelstellingen/klachten ook lichamelijke klachten aanwezig zijn. En ook als er op het gebied van zakelijke dienstverlening aanvullende diensten nodig zijn. De keuze tot samenwerking is geheel aan de cliënt of opdrachtgever, die hierover geadviseerd wordt. Vraag hiernaar tijdens de behandeling.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van diverse beroepsverenigingen die de kwaliteit van de praktijk en mijn werkwijzen toetsen. Ook ben ik ingeschreven in diverse registers. Deze zijn op deze website te vinden onder contact.

Neem vandaag nog contact op voor het maken van een afspraak!

Graag tot ziens,

Wouter-Jan

Contact opnemen

Over de Praktijk

Nieuws & Blog

Contact