Methoden

Maatwerk vraagt meerdere methoden

Ik gebruik verschillende methoden, die ik met elkaar combineer en integreer. Ik werk dus ‘integratief’.

De integratieve werkwijze maakt het maatwerk mogelijk, dat nodig is om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van iedereen die bij mij in behandeling is of coaching ontvangt. Iedereen is immers anders en heeft weer net een andere mix van methoden nodig.

Door met meerdere methoden te werken, wordt voor iedereen de mogelijkheid gecreëerd om zich te kunnen ontwikkelen op een manier die goed bij hem of haar past en bij wat er nodig is. Dit kan per persoon veel verschillen en is een voorwaarde voor effectieve en duurzame behandeling of coaching.

De sessies bij de praktijk bestaat uit een combinatie van:

Je leert zelf ook technieken en oefeningen toepassen

Ook krijg je technieken en oefeningen aangeleerd die je thuis en/of op werk kan doen. Hiermee werk je niet alleen tijdens de sessies, maar ook tussen de sessies door, (vaak dagelijks) aan jouw ontwikkelingsproces. Hierdoor wordt het effect van de coaching en/of behandeling vergroot. Ook hiermee kan je jouw zelfmanagement vergroten.

Daadwerkelijke verandering

Tijdens de behandeling staat het werken aan inzicht en daadwerkelijke verandering voorop. Oorzaken komen aan bod, tegelijkertijd ligt de focus op wat op dit moment nodig is. Het effectief inzetten van diverse methoden, mijn inzet en de inzet van diegene die behandeling of coaching ontvangt, zijn nodig om deze verandering te bewerkstelligen.

Op deze pagina kan je de ervaringen lezen van mensen die behandeling of coaching hebben ontvangen.

Op deze pagina kan je meer lezen over mijzelf en mijn werkwijze.

Neem vandaag nog contact op voor het maken van een afspraak!

Graag tot ziens,

Wouter-Jan

Contact opnemen

Ik werk holistisch en complementair

Tijdens de sessies worden de bovenstaande technieken gebruikt, daarnaast werk ik vanuit een holistische visie.

Een holistische visie houdt in dat alles tot een geheel behoort. In de zorg wordt de psychologie bijvoorbeeld vaak gescheiden van lichamelijke processen. Je gaat bijvoorbeeld voor hoofdpijn naar de huisarts of neuroloog en voor stress naar de psycholoog. Beide kunnen dezelfde oorzaak hebben, terwijl de behandelingen heel verschillend kunnen zijn.

De realiteit is dus echter dat wij een eenheid zijn, die bestaat uit fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten.

Onze mind, onze gevoelswereld én ons lichaam behoren dus tot een geheel, dat op een complexe wijze samenhangt. Denk ook maar eens aan stress of angst, dat is psychisch, maar je voelt het ook in jouw lichaam doorwerken, waar het ook echt lichamelijke gevolgen heeft en op termijn zelfs ziekten kan veroorzaken.

Wellicht is het door deze complexiteit dat veel (medische) disciplines en specialismen gescheiden zijn. Dit gescheiden zijn heeft als voordeel dat er verdiept kan worden, maar als nadeel dat klachten waarbij juist een holistische visie de kans op herstel vergroot, onvoldoende breed en te eenzijdig behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn stressklachten, overspannenheid, burn-out, psychosomatische klachten, slaapproblemen, angstklachten, en veel meer andere klachten.

Om juist ook deze klachten effectief en holistisch te behandelen, werk ik met complementaire (elkaar aanvullende) methoden. Deze staan hierboven genoemd. Daarnaast is er tijdens de sessies bij de klachten die een holistische visie en complementaire aanpak vragen, ook veel aandacht voor leefstijl, omgevingsfactoren, sociale factoren, zingeving en meer. En we kunnen daarnaast met de hierboven genoemde technieken ruimschoots werken  aan voldoende verdieping, dat bij een ontwikkelingsproces meestal nodig is.

En indien nodig kan ik je adviseren om als aanvulling op onze behandeling een specifieke andere (meestal niet-psychologische) behandeling te starten. De keuze om dit wel of niet te doen is vanzelfsprekend geheel aan jou, want jij stuurt jouw ontwikkelingsproces vanuit jouw zelfmanagement.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van diverse beroepsverenigingen die de kwaliteit van de praktijk en mijn werkwijzen toetsen. Ook ben ik ingeschreven in diverse registers. Deze zijn op deze website te vinden onder contact.

Coaching, counseling, psychologische behandelingen en therapieën

De eerder genoemde methoden zijn onderdeel van:

Over de Praktijk

Nieuws & Blog