Visie & missie

De visie en missie van de Praktijk voor Zelfmanagement

Visie:

Een ieder van ons is een volwaardig individu met unieke kwaliteiten en potentie om, zowel privé als zakelijk, zelfstandig, succesvol en betekenisvol te zijn, en voldoening te ervaren.

Met de Praktijk voor Zelfmanagement ondersteun ik mensen door ze te stimuleren en te motiveren om hun eigen kwaliteiten en (de bij ons) aangeleerde vaardigheden te gebruiken om de gewenste veranderingen door te voeren en hun psychologische én lichamelijke welzijn te verhogen. Hierbij staan kansen en oplossingen centraal. Naast coaching en/of behandeling die op jouw persoon is gericht, krijgt begeleiding op het vlak van werk ook aandacht. Werk neemt immers een grote rol in ons leven in en is een goede gelegenheid om jezelf te kunnen zijn, jezelf te kunnen uiten, jouw kwaliteiten te benutten en iets aan de wereld toe te voegen.

Missie:

Als onderneming een betekenisvol onderdeel van de maatschappij zijn. Dit doe ik door mensen met professionele coaching en/of behandeling van hoge kwaliteit te stimuleren, om in zowel privé- als op werkgebied, zichzelf te zijn, het beste uit zichzelf te halen en voldoening te ervaren. Daarbij staan de wensen en mogelijkheden van de cliënt altijd voorop.

Over de Praktijk

Nieuws & Blog