Wat is zelfmanagement?

Wat is  zelfmanagement?

De term zelfmanagement geeft aan waar de praktijk voor staat en waarop de werkwijze is gericht.

Zelfmanagement staat voor het zelfstandig ontwerpen, uitvoeren en verfijnen van persoonlijke en professionele ontwikkeling, door de cliënt.

Mijn rol is om jou als cliënt hierbij te informeren, begeleiden en te motiveren.

Om jou bij het versterken van jouw zelfmanagement te ondersteunen, gebruik ik (indien nodig) ook therapeutische methoden die je niet op jezelf kunt toepassen, maar die je wel in jouw zelfmanagement ondersteunen, dat erdoor makkelijker kan worden.

Zelfmanagement gaat daarmee ook over het opdoen van inzichten. En over het open staan voor veranderingen, het nemen van initiatief en het leren en trainen van jezelf om te ontwikkelen. En vervolgens om bewust te zien waar je uitkomt.

Zelfmanagement gaat ook over loslaten en het meegaan op ontwikkelingen die zich vaak ook vanzelf aandienen. En wanneer tijdens het leven dingen je overkomen, betekent zelfmanagement soms ook accepteren, in plaats van willen vechten, controleren of bepalen.

De doelen die bereikt worden zijn heel persoonlijk en divers. Soms is het werken hieraan kortdurend, soms leidt het werken aan een opeenvolging van kleine doelen tot het behalen van een groter doel. Ook kunnen doelen gericht zijn op het oplossen van klachten en beperkingen. En soms zelfs op een van de grootste thema’s die je in jouw leven zal tegenkomen.

De kracht en de verantwoordelijkheid voor deze processen ligt vanzelfsprekend bij jou als cliënt. Niemand, hoe goed bedoeld ook, kan het namelijk voor jou doen, je moet het zelf toepassen en er doorheen gaan. Wel kan je in jouw proces begeleid worden, en de kracht van goede methoden benutten.

Het erkennen en benutten van jouw eigen kennis, het afstemmen op jouw eigen ‘innerlijke stem’ (jouw intuïtie), en het zelf bewust aangaan en doormaken van processen is uiteindelijk de kern van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierdoor ontstaan kansen en is er veel mogelijk. En zelfmanagement maakt je krachtiger, dichter bij jezelf en vaardiger, om met lastige situaties om te gaan en je te blijven ontwikkelen.

Praktijk voor Zelfmanagement Rotterdam

“Wanneer dat wat eerst lastig of onmogelijk leek, als optie zichtbaar wordt”

Over de Praktijk

Nieuws & Blog

Lees ervaringen van cliënten met mijn coaching en behandeling inclusief het versterken van hun zelfmanagement

De successen van cliënten