Wat is zelfmanagement?

Wat is  zelfmanagement?

De term zelfmanagement geeft aan waar de praktijk voor staat en waarop de werkwijze is gericht.

Zelfmanagement staat voor het zelfstandig ontwerpen, uitvoeren en verfijnen van persoonlijke ontwikkeling, door de cliënt. Mijn rol is om jou als cliënt hierbij te informeren, motiveren en te sturen.

Om jou bij het versterken van jouw zelfmanagement te ondersteunen, gebruik ik (indien nodig en wenselijk) ook therapeutische methoden die je niet op jezelf kunt toepassen, maar die jou wel in jouw zelfmanagement ondersteunen, dat erdoor makkelijker kan worden.

Zelfmanagement gaat over het opdoen van inzichten. En over het open staan voor veranderingen, het nemen van initiatief en het leren en trainen van jezelf om te ontwikkelen. En vervolgens om bewust te zien waar je uitkomt.

Zelfmanagement gaat ook over loslaten en het meegaan op ontwikkelingen die zich vaak ook vanzelf aandienen. En wanneer tijdens het leven dingen je overkomen, betekent zelfmanagement soms ook accepteren, in plaats van het willen vechten, controleren of bepalen.

De doelen die bereikt worden zijn heel persoonlijk en divers. Soms is het werken hieraan kortdurend, soms leidt het werken aan een opeenvolging van kleine doelen tot het behalen van een groter doel. Ook kunnen doelen gericht zijn op het oplossen van klachten en beperkingen.

De kracht en de verantwoordelijkheid voor deze processen ligt vanzelfsprekend bij jou als cliënt. Het erkennen en benutten van jouw eigen kennis, het afstemmen op jouw eigen “innerlijke stem”, jouw intuïtie, en het zelf bewust doormaken van processen is uiteindelijk de kern van persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor ontstaan kansen en is er veel mogelijk.

Praktijk voor Zelfmanagement Rotterdam

“Wanneer dat wat eerst lastig of onmogelijk leek, als optie zichtbaar wordt”

Over de Praktijk

Nieuws & Blog