Wat is zelfmanagement?

Wat is  zelfmanagement?

De term zelfmanagement geeft aan waar de praktijk voor staat en waarop de werkwijze is gericht.

Zelfmanagement staat voor het zelfstandig ontwerpen, uitvoeren en verfijnen van persoonlijke ontwikkeling, door de cliënt. Mijn rol is de cliënt hierbij te informeren, motiveren, te sturen en te ondersteunen.

Zelfmanagement gaat over het opdoen van inzichten. En over het open staan voor veranderingen, het nemen van initiatief en het leren en trainen van jezelf om te ontwikkelen. En vervolgens om bewust te zien waar je uitkomt.

Zelfmanagement gaat ook over loslaten en het meegaan op ontwikkelingen die zich vanzelf aandienen.

De doelen die bereikt worden zijn heel persoonlijk en divers. Soms is het werken hieraan kortdurend, soms leidt het werken aan een opeenvolging van kleine doelen tot het behalen van een groter doel.

De kracht en de verantwoordelijkheid voor deze processen ligt vanzelfsprekend bij jou als cliënt. Het benutten van eigen kennis, het afstemmen op de eigen “innerlijke stem” en het zelf bewust doormaken van processen is uiteindelijk de kern van ontwikkeling.

Praktijk voor Zelfmanagement Rotterdam

“Wanneer wat onmogelijk lijkt, als optie zichtbaar wordt”

Over de Praktijk

Nieuws & Blog

Contact