Meerwaarde van de Praktijk voor Zelfmanagement

De meerwaarde van mijn coaching, psychologische behandeling en therapie is dat:

  • jouw doelstellingen en wat je nodig hebt tijdens de behandeling en coaching het uitgangspunt zijn,
  • je altijd maatwerk ontvangt, we stemmen telkens opnieuw af op wat nodig is, waardoor we aansluiten op jouw ontwikkelingsproces dat steeds iets anders nodig heeft,
  • we, in plaats van op een eventuele diagnose, ons richten op de doelen die jij wil behalen,
  • we jou niet zien als een patiënt maar als een zelfredzaam persoon die met de juiste ondersteuning zelf zijn of haar doelen kan behalen, de setting is ook niet formeel of ‘klinisch’,
  • ons uitgangspunt altijd positief is, gericht op de kansen die er liggen,
  • ik effectieve behandelmethoden combineer en zo altijd een methode kan inzetten die aansluit wat je nodig hebt of wat jouw ontwikkeling vraagt,
  • jij zelf de regie in jouw ontwikkelingsproces blijft voeren en dat wij tijdens de sessies op een praktische en doeltreffende manier samenwerken aan het bereiken van resultaat,
  • de voortgang wordt elke sessie geëvalueerd en de inhoud van de sessies wordt daarop afgestemd,
  • de coaching en behandeling in een prettige sfeer plaatsvindt en wij werken vanuit menselijkheid, gelijkwaardigheid, openheid en respect,
  • ik ruime ervaring heb met het behandelen en coachen van vele cliënten in zeer diverse situaties en ik deze ervaring gebruik om jou optimaal te ondersteunen

Kansen, eigen inzicht en kwaliteit

Je hebt een probleem of een persoonlijk doel dat je graag wil behalen. Ga je daarmee graag zelf aan de slag? Tijdens de behandeling krijg je de juiste ondersteuning zodat je effectief een oplossing kunt vinden die het beste bij jou past. Iedereen heeft kansen die benut kunnen worden en er is altijd hoop op verbetering en ontwikkeling. Je zal inzichten opdoen en je leert gebruik te maken van jouw eigen kwaliteiten; zo zorgen we ervoor dat je jouw doelen bereikt. De gestelde doelen vormen de leidraad tijdens de sessies. Je krijgt een steun in de rug zodat je écht verder komt!

Naast individuele behandeling, kan je ook trainingen volgen.

Effectieve methoden

In iedere situatie kunnen we putten uit vele methoden, waarvan wij een afgestemde combinatie zullen vinden die het beste bij jouw situatie aansluit.

Deze combinatie van methoden geldt ook als je bij werkstress, overspannenheid, burn-out en andere arbeidsgerelateerde problematiek gebruik maakt van het uitgebreide herstelprogramma. Bij het volgen van dit herstelprogramma komen vele relevante onderwerpen en oefeningen aan bod, waarmee je op duurzame wijze werkt aan jouw herstel. Binnen het hersteltraject vindt dus ook altijd maatwerk plaats (lees op deze pagina meer over het herstelprogramma).

Ik ben als psycholoog, therapeut, counselor en coach opgeleid in vele methoden en werkwijzen. Dit maakt het mogelijk om de aanpak goed af te stemmen op jou als cliënt en op het doel van de begeleiding/behandeling. Soms is coaching voldoende, soms is therapie of psychologische behandeling nodig. We kunnen dus goed afstemmen, maar ook kunnen we wisselen tussen coachingstechnieken, therapieën en psychologische verdieping als dat nodig is. Hierdoor hebben we de flexibiliteit die voor goed maatwerk nodig is.

Praktisch

Toegepaste psychologie richt zich op het in de praktijk toepassen van psychologische inzichten en methoden. Zodoende richt ik mij op het zo effectief mogelijk én praktisch oplossen van problemen op persoonlijk gebied en in arbeidsomgevingen. Daarom heb ik mijzelf doorontwikkeld in veel kennis, methoden en therapieën die vooral praktisch goed toepasbaar zijn. De begeleiding en behandeling wordt zodoende gekenmerkt door een helder en pad naar herstel en ontwikkeling, dat je zelf ook goed zult begrijpen.

Ervaring en expertise

Naast dat je natuurlijk jouw eigen ontwikkelingsproces leidt, kijk ik met je mee. Ik geef dan bijvoorbeeld vanuit mijn ervaring en expertise aan wat belangrijke aspecten zijn voor jouw herstel of het behalen van jouw doelstellingen. Naast dat jouw zelfmanagement wordt bevordert, heb je dus een houvast, waarmee je jouw herstel kan bevorderen. Ook doen we oefeningen, voeren we inzicht vergrotende gesprekken en geef ik je oefeningen voor thuis mee. Ik beantwoord jouw vragen en geef je een zetje in de juiste richting, zodat je jouw eigen kwaliteiten ontdekt en kunt gebruiken.

Op deze pagina kan je meer lezen over mijzelf en mijn werkwijze.

De normaalste zaak van de wereld

Iedereen ervaart in het leven perioden met psychische of mentale uitdagingen. Net als er zich lichamelijk kleine of grotere problemen voordoen, eenvoudig of juist complex, gebeurt dit psychisch ook.

Naast de wens om problemen op te lossen, heeft iedereen een fundamentele behoefte om zich in het leven als persoon te ontwikkelen. Ook hierin voorziet de praktijk.

Het zoeken van behandeling of coaching is dus de normaalste zaak van de wereld. Dat is ook hoe wij de sessies ingaan, vanuit nuchterheid, begrip voor ieders proces en met de visie dat problemen oplossen en jezelf ontwikkelen bij ieders leven hoort.

De praktijk bevindt zich op de grens van de reguliere en de complementaire zorg

Enerzijds gebruik ik mijn kennis en vaardigheden als toegepast psycholoog. De werkwijze, visie en technieken die hieronder vallen, worden ook in ‘reguliere’ behandeltrajecten gebruikt. Anderzijds gebruik ik als aanvulling hierop ook ‘complementaire’ methoden, die ook effectief kunnen zijn.

De onderstaande tekst gaat over mensen die klachten hebben. Natuurlijk kan je ook bij de praktijk terecht als je een ontwikkelingswens hebt of als je klachten juist wilt voorkomen.

Aan de buitenkant lijkt het heel simpel, er is de reguliere geprotocolleerde GGZ zorg, waar je met een doorverwijzing van jouw huisarts heen kan en er is de complementaire zorg, die vrij toegankelijk is en minder gebonden is aan vooraf bepaalde procedures. In feite bestaan beide uit veel lagen; binnen de reguliere zorg zijn er veel verschillende behandelmethoden en bij de complementaire zorg ook. Dus een algemene vergelijking tussen beide gaat niet goed op.

En het argument van ‘evidence based werken’ dat vooral in de reguliere zorg zou plaatsvinden gaat vaak ook niet op, omdat veel methoden die eerst als complementair bekend stonden, inmiddels wel of meer evidence based zijn dan eerst, maar gewoon nog niet (of heel beperkt) in de reguliere zorg (of GGZ) worden toegepast. Denk aan lichaamsgerichte therapie en hypnotherapie, beide zijn internationaal steeds meer onderdeel van de reguliere zorg omdat uit onderzoek blijkt dat het hele effectieve methoden zijn.

Daarnaast zie je ook dat ‘complementaire methoden’ zoals mindfulness hun plek in de reguliere zorg hebben gekregen en nu gelden als ‘regulier’.

En ook is er door alle regelgeving een trend ontstaan, namelijk dat ‘complementaire’ therapeuten een ‘reguliere’ basis moeten hebben voor wat hun opleiding betreft, bijvoorbeeld met reguliere HBO of WO studies, of met ‘psychosociale basiskennis’. De grenzen tussen complementair en regulier zijn dus niet zo helder als men weleens denkt.

Ik vind hierdoor ook niet dat je in het algemeen kunt stellen dat de reguliere of complementaire zorg beter is dan de ander, ook is het een niet door het ander te vervangen. Beide hebben kun kracht en bieden specifieke mogelijkheden. Het is maar net de vraag wat je nodig hebt, wat bij je past en waar je iets voor wilt gebruiken.

Alhoewel er altijd discussie is over reguliere en complementaire zorg, leert de ervaring uit de praktijk dat de effectiviteit groter wordt, naarmate de afstemming van de behandelwijze op de persoon en op zijn of haar doel het beste werkt. En daarnaast is bijvoorbeeld de klik tussen cliënt en coach of therapeut ook medebepalend voor het succes van de sessies. Het maakt nogal wat uit of de sfeer informeel of formeel is, en of je elkaar begrijpt en op één lijn zit of niet.

Daarom vind ik het beter om niet teveel te focussen op wat als regulier of als complementair geldt, maar op de (bewezen) kracht van de techniek of methode en op de mogelijkheden en behoeften van de cliënt. Daarbij kunnen dus het beste vele methoden gecombineerd en geïntegreerd worden, en in een informele, menselijke sfeer aangeboden worden, waarvan mijn praktijk een voorbeeld is.

Het aanbod van methoden en technieken in mijn praktijk bestaat dus uit reguliere en complementaire technieken. Beide vullen elkaar uitstekend aan. Deze combinatie van technieken biedt mijns inziens tezamen een effectievere manier om aan jouw doelstellingen te werken dan via één van beide. De praktijk bewijst dit iedere dag opnieuw, middels de voortgang van cliënten met velerlei doelen, klachten en ontwikkelingswensen (ook in situaties waar op andere manieren geen bevredigende oplossing of behandeling wordt gevonden). In verband met de nodige flexibiliteit valt de praktijk bewust dus niet onder de ‘reguliere geprotocolleerde GGZ zorg’. Deze flexibiliteit en het feit dat niet alles in protocollen is vastgelegd, zijn voordelen van het ook gebruik maken van complementaire methoden, waar ik voor kies.

Mensen willen zelf kiezen

Mijn praktijk biedt ook een uitkomst voor cliënten die niet (meer) binnen de reguliere geprotocolleerde GGZ zorg behandeld willen worden. Bijvoorbeeld omdat deze door alle richtlijnen en/of gekozen methoden onvoldoende bij hen aansluit, of doordat hun ontwikkelingswens of klachten ’te licht’ zijn voor GGZ zorg, of omdat zij al een traject in de GGZ hebben doorlopen en hier een aanvulling op zoeken.

Sommige cliënten (met milde problematiek) kiezen bewust niet voor de reguliere geprotocolleerde GGZ zorg omdat zij geen diagnose willen krijgen, als deze niet noodzakelijk is. Als men een ‘label’ zou krijgen, verwachten zij voor de toekomst belemmeringen voor werk, hypotheek, verzekeringen of andere zaken. Daarnaast kan het werken met ‘een label’ andere belangrijke persoonlijke onderwerpen, klachten en persoonlijke eigenschappen uitsluiten.

Ook is er een groep cliënten die vanwege hun situatie geen diagnose kunnen krijgen en daardoor in de reguliere zorg ’tussen wal en schip’ vallen. Daar is een diagnose immers een noodzaak. Vaak zijn deze cliënten uitstekend geholpen met de behandeling bij de praktijk.

Alhoewel de reguliere hulpverlening natuurlijk ook effectief kan zijn (en deze bij zwaardere psychische problematiek zelfs noodzakelijk is), is het hun goed recht als cliënten hun eigen weg willen gaan en zelf voor de behandeling willen kiezen waarvan zij vinden dat deze het beste bij hen past.

Om behandeling of coaching van een hoge kwaliteit te kunnen leveren, wordt er ook bij mij tijdens het intakegesprek gekeken of de persoon en de klachten van de cliënt passen binnen de visie, werkwijze en mogelijkheden van de praktijk. Als dit passend is, kan de behandeling of de coaching aanvangen. Soms is het nodig dat er wordt samengewerkt of doorverwezen, zeker in het geval van een zwaardere categorie van klachten of problematiek zal dit besproken worden. Stel me gerust jouw vragen hierover!

Nazorg

Nadat jouw doelen zijn behaald, blijf ik graag op de hoogte van hoe het met je gaat. Het is altijd mogelijk dat je in jouw verdere ontwikkeling vragen hebt of tegen lastige kwesties aanloopt. Er is altijd ruimte voor overleg of een adviesgesprek.

Neem contact op

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op mijn dienstverlening van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Stress & burn-out behandeling en begeleiding Rotterdam psycholoog coach

Ik help mensen graag bij het groeien en het zelf leren oplossen van klachten en problemen. En om geïnspireerd te raken en een waardevolle toevoeging aan hun leven te geven.

Wouter-Jan van Keulen

Nieuws & Blog