Meerwaarde voor particulieren

De meerwaarde van mijn behandeling en coaching is dat:

  • jouw doelstellingen en wat je nodig hebt tijdens de behandeling en coaching het uitgangspunt zijn,
  • je altijd maatwerk ontvangt, we stemmen telkens opnieuw af op wat nodig is, waardoor we aansluiten op jouw ontwikkelingsproces dat steeds iets anders nodig heeft,
  • we, in plaats van op een eventuele diagnose, ons richten op de doelen die jij wil behalen,
  • we jou niet zien als een patiënt maar als een zelfredzaam persoon die met de juiste ondersteuning zelf zijn of haar doelen kan behalen,
  • ons uitgangspunt altijd positief is, gericht op de kansen die er liggen,
  • ik effectieve behandelmethoden combineer en zo altijd een methode kan inzetten die aansluit wat je nodig hebt of wat jouw ontwikkeling vraagt,
  • jij zelf de regie in jouw ontwikkelingsproces blijft voeren en dat wij tijdens de sessies op een praktische en doeltreffende manier samenwerken aan het bereiken van resultaat,
  • de voortgang wordt elke sessie geëvalueerd en de inhoud van de sessies wordt daarop afgestemd,
  • de coaching en behandeling in een prettige sfeer plaatsvindt en wij werken vanuit menselijkheid, gelijkwaardigheid, openheid en respect,
  • ik ruime ervaring heb met het behandelen en coachen van vele cliënten in zeer diverse situaties en ik deze ervaring gebruik om jou optimaal te ondersteunen

Kansen, eigen inzicht en kwaliteit

Je hebt een probleem of een persoonlijk doel dat je graag wil behalen. Ga je daarmee graag zelf aan de slag? Tijdens de behandeling krijg je de juiste ondersteuning zodat je effectief een oplossing kunt vinden die het beste bij jou past. Iedereen heeft kansen die benut kunnen worden en er is altijd hoop op verbetering en ontwikkeling. Je zal inzichten opdoen en je leert gebruik te maken van jouw eigen kwaliteiten; zo zorgen we ervoor dat je jouw doelen bereikt. De gestelde doelen vormen de leidraad tijdens de sessies. Je krijgt een steun in de rug zodat je écht verder komt!

Naast individuele behandeling, kan je ook trainingen volgen.

Effectieve methoden

In een aantal gevallen, zoals bij werkstress, overspannenheid, burn-out, arbeidsgerelateerde problematiek en loopbaanbegeleiding, maak ik gebruik van een uitgebreid herstelprogramma. Bij het (soms gedeeltelijk) volgen van dit herstelprogramma komen vele relevante onderwerpen en oefeningen aan bod. De behandeling bestaat altijd uit maatwerk.

Dit programma is gebaseerd op diverse psychologische en complementaire methoden waarvan in de praktijk de effectiviteit ruimschoots is aangetoond. Hierbij zullen we ons richten op de onderdelen van dit programma die voor jou belangrijk zijn. Wat niet nodig is, laten we achterwege.

Het voordeel van mijn behandeling is dat ik als psycholoog, therapeut, counselor én coach ben opgeleid. Dit maakt het mogelijk om beter af te stemmen op het doel van de behandeling, waarbij de ene keer nu eenmaal meer nodig is dan de andere keer.

Ervaring en expertise

Je kan rekenen op begeleiding die op jou is afgestemd. Daarnaast kan ik vanuit mijn ervaring en expertise, jou aangeven wat belangrijke aspecten zijn voor jouw herstel of het behalen van jouw doelstellingen. Zo heb je een houvast, waarmee je jouw herstel kan bevorderen. Ook doen we oefeningen, voeren we inzicht vergrotende gesprekken en geef ik je oefeningen voor thuis mee. Ik beantwoord jouw vragen en geef je een zetje in de juiste richting, zodat je jouw eigen kwaliteiten ontdekt en kunt gebruiken.

Onderwerpen als assertiviteit, communicatie, stresshantering, denkpatronen en piekeren, ontspanning, energiehuishouding, timemanagement, persoonlijkheidskenmerken, omgaan met emoties, traumaverwerking en vele andere komen aan bod. Uiteraard spits ik dit toe op jouw persoonlijke situatie en doelstellingen.

Op deze pagina kan je meer lezen over mijzelf en mijn werkwijze.

De praktijk bevindt zich op de grens van de reguliere en de complementaire zorg

Iedereen ervaart in zijn leven perioden waarin hij of zij tegen een psychische of mentale uitdaging aanloopt. Net als er zich lichamelijk kleine of grotere problemen voordoen, gebeurt dit psychisch ook. Ook deze psychische uitdaging kan klein of groot zijn. Het kan een probleem zijn dat complex of juist eenvoudig is. Het kan ook een wens tot ontwikkeling zijn, wat een fundamentele behoefte van ieder mens is. Het zoeken van behandeling of coaching is dus de normaalste zaak van de wereld.

De praktijk bevindt zich op het grensgebied tussen de reguliere zorg en de complementaire zorg. Enerzijds gebruik ik mijn kennis en vaardigheden als psycholoog (dit geldt als ‘reguliere zorg’). De technieken die hieronder vallen, worden immers ook in reguliere behandeltrajecten gebruikt. Anderzijds gebruik ik ook ‘complementaire’ methoden, die ook erg effectief kunnen zijn. Als deze methoden in specifieke situaties juist toegepast worden, kunnen deze effectiever zijn dan reguliere geprotocolleerde zorg, is mijn ervaring. Andersom kan een reguliere behandelwijze ook effectiever zijn dan een niet zorgvuldig gekozen complementaire behandelwijze. De effectiviteit wordt dus groter naarmate de afstemming van de behandelwijze op de persoon en zijn of haar doel beter is. Daarom is het natuurlijk beter om niet teveel te focussen op wat als regulier of complementair geldt, maar op de kracht van de techniek of methode en op de mogelijkheden en behoeften van de cliënt.

Het aanbod van methoden en technieken in mijn praktijk bestaat dus uit reguliere en complementaire technieken. Beide vullen elkaar aan. Deze mix van technieken biedt tezamen een veel effectievere manier om aan jouw doelstellingen te werken dan via één van beide. De praktijk bewijst dit iedere dag opnieuw, middels de voortgang van cliënten uit alle lagen van de maatschappij (ook in situaties waar op andere manieren geen bevredigende oplossing of behandeling wordt gevonden).

Alhoewel de reguliere hulpverlening ook effectief kan zijn (en deze bij zwaardere psychische problematiek zelfs noodzakelijk is), merk ik dat er cliënten zijn die niet naar de reguliere hulpverlening willen gaan, omdat deze naar hun mening onvoldoende aansluit bij hun persoon, problemen of doelen, levensvisie en/of verwachtingen. Ook de vrees voor een diagnose – waardoor men een ‘label’ krijgt, (waardoor men voor de toekomst belemmeringen voor werk, hypotheek, verzekeringen of andere zaken verwacht) – weerhoudt cliënten regelmatig ervan reguliere hulpverlening te zoeken. Ook is er een groep cliënten die geen diagnose kunnen krijgen en daardoor ‘tussen wal en schip’ vallen.

Daarnaast is er een groep cliënten die al hulp hebben gekregen van de reguliere hulpverlening, maar die geen heil meer zien in deze aanpak of begeleiding. Men zoekt een andere vorm van benadering die niet beperkt is door gekaderde voorgeschreven protocollen. Veelal ervaart de cliënt dat deze onvoldoende centraal staat door richtlijnen, protocollen, financiën en mogelijkheden van de zorgverzekeraars die de begeleiding bepalen.

Vaak zijn deze cliënten uitstekend geholpen met behandeling bij de praktijk. Om zorg van een hoge kwaliteit te kunnen leveren, wordt tijdens de intake gekeken of de persoon en de klachten van de cliënt passen binnen de visie, werkwijze en mogelijkheden van de praktijk (bijvoorbeeld op het gebied van zelfredzaamheid). Als dit passend is, kan de behandeling aanvangen. Soms is het nodig dat er wordt samengewerkt of doorverwezen. Stel ons gerust jouw vragen hierover!

Nazorg

Nadat jouw doelen zijn behaald, blijf ik graag op de hoogte van hoe het met je gaat. Het is altijd mogelijk dat je in jouw verdere ontwikkeling vragen heeft of tegen lastige kwesties aanloopt. Er is altijd ruimte voor overleg of een adviesgesprek.

Neem contact op

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op mijn dienstverlening van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Voor Particulieren

Nieuws & Blog

Contact