Meerwaarde voor particulieren

De meerwaarde van mijn behandeling en coaching voor jou is dat...

  • jouw doelstellingen en wat je nodig hebt tijdens de behandeling en coaching het uitgangspunt zijn (dit kan per keer verschillend zijn),
  • je altijd maatwerk ontvangt, we stemmen telkens opnieuw af op wat nodig is, waardoor we aansluiten op jouw continue veranderende ontwikkelingsproces,
  • we uitgaan van jou als gezond persoon, die tijdelijk tegen iets aanloopt of een doel wil behalen en je dit zelf (met ondersteuning van de juiste behandeling of coaching) kunt oplossen/behalen. Ons uitgangspunt is dus altijd positief, gericht op de kansen die er liggen,
  • ik effectieve behandelmethoden combineer en zo altijd een methode kan inzetten die aansluit wat je nodig hebt of wat jouw ontwikkeling vraagt,
  • wij op een zeer praktische en doeltreffende manier samenwerken aan het bereiken van resultaat (dit wordt continue geëvalueerd),
  • de coaching en behandeling in een prettige sfeer plaatsvindt en wij werken vanuit gelijkwaardigheid, openheid en respect,
  • ik ruime ervaring heb met het behandelen en coachen van vele cliënten en deze ervaring gebruik om jou optimaal te ondersteunen

Kansen, eigen inzicht en kwaliteit

Je hebt een probleem of een persoonlijk doel dat je graag wil behalen. Ga je daarmee graag zelf aan de slag? Tijdens de behandeling krijg je de juiste ondersteuning zodat je effectief een oplossing kunt vinden die het beste bij jou past. Iedereen heeft kansen die benut kunnen worden en er is altijd hoop op verbetering en ontwikkeling. Je zal inzichten opdoen en je leert gebruik te maken van jouw eigen kwaliteiten; zo zorgen we ervoor dat je jouw doelen bereikt. De gestelde doelen vormen de leidraad tijdens de sessies. Je krijgt een steun in de rug zodat je écht verder komt!

Naast individuele behandeling, kan je ook trainingen volgen.

Effectieve methoden

In een aantal gevallen, zoals bij werkstress, overspannenheid, burn-out, arbeidsgerelateerde problematiek en loopbaanbegeleiding, maak ik gebruik van een uitgebreid herstelprogramma. Bij het (soms gedeeltelijk) volgen van dit herstelprogramma komen vele relevante onderwerpen en oefeningen aan bod. De behandeling bestaat altijd uit maatwerk.

Dit programma is gebaseerd op diverse psychologische en complementaire methoden waarvan in de praktijk de effectiviteit ruimschoots is aangetoond. Hierbij zullen we ons richten op de onderdelen van dit programma die voor jou belangrijk zijn. Wat niet nodig is, laten we achterwege.

Het voordeel van mijn behandeling is dat ik als psycholoog, therapeut, counselor én coach ben opgeleid. Dit maakt het mogelijk om beter af te stemmen op het doel van de behandeling, waarbij de ene keer nu eenmaal meer nodig is dan de andere keer.

Ervaring en expertise

Je kan rekenen op begeleiding die op jou is afgestemd. Daarnaast kan ik vanuit mijn ervaring en expertise, jou aangeven wat belangrijke aspecten zijn voor jouw herstel of het behalen van jouw doelstellingen. Zo heb je een houvast, waarmee je jouw herstel kan bevorderen. Ook doen we oefeningen, voeren we inzicht vergrotende gesprekken en geef ik je oefeningen voor thuis mee. Ik beantwoord jouw vragen en geef je een zetje in de juiste richting, zodat je jouw eigen kwaliteiten ontdekt en kunt gebruiken.

Onderwerpen als assertiviteit, communicatie, stresshantering, denkpatronen en piekeren, ontspanning, energiehuishouding, timemanagement, persoonlijkheidskenmerken, omgaan met emoties en vele andere komen aan bod. Uiteraard spits ik dit toe op jouw persoonlijke situatie en doelstellingen.

Op deze pagina kan je meer lezen over mijzelf en mijn werkwijze.

De praktijk als aanvulling op de reguliere hulpverlening

Iedereen ervaart in zijn leven perioden waarin hij of zij tegen een psychische uitdaging aanloopt. Net als er zich lichamelijk kleine of grotere problemen voordoen, gebeurt dit psychisch ook. Ook deze psychische uitdaging kan klein of groot zijn. Het kan een probleem zijn dat complex is. Of het kan een wens tot ontwikkeling zijn, waar eenvoudiger aan te werken is.

De praktijk bevindt zich op het grensgebied tussen de reguliere hulpverlening en de complementaire hulpverlening. De praktijk biedt laagdrempelig, veel effectieve en verschillende mogelijkheden aan, om aan jezelf te werken. Het aanbod van methoden en technieken bestaat uit technieken die in de reguliere hulpverlening worden gebruikt en ook uit technieken die als ‘complementair’ worden gezien (er worden alleen technieken en methoden gebruikt die hun effect in de praktijk ruimschoots hebben bewezen). Deze mogelijkheden zijn breder dan wat de reguliere hulpverlening doorgaans te bieden heeft. Ook kan het een goede aanvulling zijn op de reguliere hulpverlening.

Alhoewel de reguliere hulpverlening ook effectief kan zijn en deze bij zwaardere psychische problematiek zelfs noodzakelijk is, merk ik dat er cliënten zijn die niet naar de reguliere hulpverlening willen gaan, omdat deze naar hun mening onvoldoende aansluit bij hun persoonlijkheid, problemen of doelen, levensvisie of verwachtingen. Ook de vrees voor een diagnose – waardoor men een ‘label´ krijgt, (waardoor men voor de toekomst belemmeringen voor werk, hypotheek, verzekeringen of andere zaken verwacht) – weerhoudt cliënten regelmatig ervan reguliere hulpverlening te zoeken. Ook is er een groep cliënten die geen diagnose kunnen krijgen en daardoor ´tussen wal en schip´ vallen.

Daarnaast is er een groep cliënten die al hulp hebben gekregen van de reguliere hulpverlening, maar die geen heil meer zien in deze aanpak of begeleiding. Men zoekt een andere vorm van benadering die niet beperkt is door gekaderde voorgeschreven protocollen. Veelal ervaart de cliënt dat deze onvoldoende centraal staat door richtlijnen, protocollen, financiën en mogelijkheden van de zorgverzekeraars die de begeleiding bepalen.

Vaak zijn deze cliënten uitstekend geholpen met behandeling bij de praktijk. Om zorg van een hoge kwaliteit te kunnen leveren, wordt tijdens de intake wel gekeken of de persoon en de klachten van de cliënt passen binnen de visie, werkwijze en mogelijkheden van de praktijk. Als dit passend is, kan de behandeling aanvangen. Soms is het nodig dat er wordt samengewerkt of doorverwezen. Stel ons gerust jouw vragen hierover!

Nazorg

Nadat jouw doelen zijn behaald, blijf ik graag op de hoogte van hoe het met je gaat. Het is altijd mogelijk dat je in jouw verdere ontwikkeling vragen heeft of tegen lastige kwesties aanloopt. Er is altijd ruimte voor overleg of een adviesgesprek.

Neem contact op

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op mijn dienstverlening van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Voor Particulieren

Nieuws & Blog

Contact