Regressietherapie Rotterdam

Regressietherapie Rotterdam bij de Praktijk voor Zelfmanagement

Als onderdeel van mijn uitgebreide aanbod van methoden, kan je bij de praktijk ook regressietherapie ontvangen. Regressietherapie kan onderdeel zijn van een traject met meerdere methoden, waarbij verschillende fasen worden doorlopen. Daarnaast kan je regressietherapie voor specifieke doelen ook los inzetten, zoals voor traumaverwerking, het verminderen van angstklachten of het versterken van zelfvertrouwen. Zie hieronder de lijst met alle situaties waarvoor je regressietherapie kunt inzetten.

Wat is regressietherapie?

Regressietherapie is een therapievorm die het mogelijk maakt om situaties uit jouw leven opnieuw te ervaren. Het opnieuw ervaren van gebeurtenissen van vroeger kan helpen om te kunnen begrijpen wat er is gebeurd, en vooral: wat het met je deed en hoe het in emoties, gedrag en denken naar het nu doorwerkt. We zijn ons doorgaans weinig bewust van onze drijfveren en onze (soms ineffectieve) gedragspatronen, met regressietherapie kan je hier helderheid in brengen. Dit vergroot jouw inzicht in jezelf. Ook vindt door de herbeleving verwerking plaats, waardoor onverwerkte emoties losgelaten kunnen worden. Dit werkt opluchtend.

Het ontdekken waar bepaalde neigingen, gewoonten, gedrag, overtuigingen en/of (onbegrepen) klachten vandaan komen is bij uitstek iets dat je met regressietherapie kan bereiken. Dit is heel iets anders dan analyseren of nadenken over de oorsprong van bijvoorbeeld klachten, regressietherapie werkt via de beleving, wat mijns inziens veel waardevoller is. Meestal werken we dus ook gelijk aan loslaten en/of verandering.

Met regressietherapie kan je ook positieve gevoelens reactiveren en versterken. Zoals zelfvertrouwen. Ook kan je positieve ervaringen en latente talenten ophalen.

Regressietherapie is een goede aanvulling op cognitieve therapieën, met regressietherapie benader je het doel of probleem namelijk heel anders: via jouw gevoel, jouw beleving, jouw onderbewustzijn. Hierdoor ontstaan er positieve gevoelsmatige veranderingen.

Regressie: niet te verwarren met

In de psychologie betekent regressie ook het ’terugkeren naar een eerdere ontwikkelingsfase’, dit vindt soms bij kinderen spontaan plaats als zij een traumatische ervaring hebben gehad, stress ervaren en/of negatieve emoties of gevoelens verwerken. Ze gaan dan bijvoorbeeld weer bedplassen, willen niet meer alleen slapen of worden veel aanhankelijker. Meestal is dit tijdelijk. Regressie betekent letterlijk: ‘het teruggaan tot een vroeger stadium’, dit heeft meerdere betekenissen. Regressief gedrag bij een kind door stress is dus heel iets anders dan als volwassene tijdens een regressiesessie in trance qua beleving terug te keren naar een eerder ervaren gebeurtenis, om zo aan verwerking, loslaten en integratie te werken.

Onverwerkte emoties verwerken met regressietherapie

Emoties die onverwerkt zijn, kunnen verschillende klachten veroorzaken, die je met regressietherapie kan verminderen. Onverwerkte emoties kunnen leiden tot het verliezen van een goede connectie met jouw lichaam, je kan dan minder voelen, je gaat vaak in ‘jouw hoofd leven’. Dit leidt tot veel overdenken en piekeren. Je hebt dan minder ‘lichaamsbewustzijn’. We gebruiken ons lichaamsbewustzijn in heel veel situaties, om te voelen wat we willen, waar onze grenzen liggen en om verbinding en genegenheid met anderen te ervaren. Een goed lichaamsbewustzijn hebben is dus van groot belang.

Ook kunnen onverwerkte emoties ervoor zorgen dat er in dagelijkse situaties steeds emoties bovenkomen. Dit kan hinderlijk zijn en bijvoorbeeld in relaties en sociale situaties stress of problemen creëren (denk aan frustratie en boosheid). Of het kan je tegenhouden, als het gevoel angst is.

Ook kunnen onverwerkte emoties psychologische en lichamelijke spanningen veroorzaken en in stand houden. Mede hierdoor kunnen ook psychosomatische klachten ontstaan. Voorbeelden van psychosomatische klachten zijn: stress, overspannenheid, uitputting, burn-out, pijn, rugpijn, nekpijn, schouderpijn, hoofdpijn, buikpijn, maagklachten, darmklachten, hyperventilatie, vermoeidheid, prikkelbare darmsyndroom, e.d.

Onverwerkte emoties kunnen ook bijdragen aan het ontstaan van stemmingsklachten, zoals somberheid en depressiviteit. De behandeling hiervan met psychofarmaca (medicatie) is in feite symptoombestrijding en biedt in het kader van effectiviteit, bijwerkingen en afhankelijkheid niet altijd de gewenste uitkomst*. Regressietherapie kan dan een passende (en soms aanvullende) therapievorm zijn. Regressietherapie kan overigens goed samen gaan met cognitieve gedragstherapie en/of farmacotherapie (behandeling met medicijnen), als de dosering niet te hoog is.

(*cliënten die medicatie gebruiken, raad ik aan om regressietherapie als aanvulling op hun behandeling met hun behandelaar te bespreken en nooit op eigen initiatief de medicatie te wijzigen of te stoppen)

De regressietherapeut, Wouter-Jan van Keulen

Ik vind het heel mooi om cliënten te mogen begeleiden bij het loslaten van de nawerkingen van gebeurtenissen uit hun verleden.

Het is voor cliënten in het begin soms eng of onwennig om in aanraking te komen met ervaringen die niet fijn waren, hier gaan we heel zorgvuldig mee om, wat meestal snel meer vertrouwen geeft. Er zit geen enkele druk of ‘moeten’ achter. En gelukkig ervaren cliënten al snel dat het opnieuw beleven van situaties veel opluchting en ontspanning kan geven. Hier gaan cliënten vaak zelfs naar uitkijken.

Een verwerkingsproces dat goed tot stand komt, geeft heel veel, en dat is zo mooi aan regressietherapie: het biedt een mogelijkheid om je veel beter te gaan voelen, opgeluchter, vrijer en beter in connectie met jezelf en anderen.

Het is ook bijzonder om tijdens de regressies te zien hoe levendig situaties worden ervaren, en hoe sommige aspecten van de ervaring heel precies in het onderbewustzijn zijn vastgelegd en weer opnieuw te ervaren zijn. Het onderbewustzijn slaat enorm veel ervaringen op, met onze eigen interpretaties, en het is heel bijzonder om hiermee te werken.

Wouter-Jan

Stress & burn-out behandeling en begeleiding Rotterdam psycholoog coach

Bij welke klachten en doelen kan je regressietherapie gebruiken?

Regressietherapie kan je gebruiken bij persoonlijke ontwikkeling en bij het behandelen van klachten.

Voorbeelden van situaties en klachten waar je regressietherapie voor kunt gebruiken:

 • het versterken van positieve gevoelens,
 • het versterken van zelfvertrouwen, zelfbeeld en assertiviteit, e.d.,
 • het ophalen van latente kwaliteiten,
 • het loslaten en ontdekken van de oorsprong van neigingen en klachten, zoals: angstklachten, stress, laag zelfbeeld, stemmingsklachten zoals somberheid, eet problemen/eetstoornis, psychosomatische klachten (zie hiernaast), relatieproblemen, emotionele klachten, e.d.,
 • loslaten van subassertiviteit, perfectionisme, pleasegedrag/pleasen,
 • verwerken van indrukwekkende of traumatische ervaringen en posttraumatische-stressstoornis (PTSS)

Voorbeelden van psychosomatische klachten waar je regressietherapie voor kunt gebruiken:

 • stress, overspannenheid, vermoeidheid, uitputting, burn-out,
 • druk/pijn op de borst, hartkloppingen,
 • ademhalingsklachten, hyperventilatie,
 • pijnen zoals: rugpijn, nekpijn, schouderpijn, hoofdpijn, e.d.,
 • maagklachten, darmklachten,  buikpijn, misselijkheid, braken, prikkelbare darmsyndroom (PDS/IBS),
 • slaapproblemen,
 • neurologische klachten, zoals duizeligheid, tinnitus, e.d.,
 • onverklaarbare klachten (SOLK-klachten)
Hypnotherapie Rotterdam - hypnose hypnotherapeut Van Keulen

Ervaringen met mijn sessies hypnotherapie en regressietherapie

“Ik heb bij Wouter-Jan hypnotherapie en regressietherapie ervaren. Door de hypno- en regressietherapie en de warme en vooral veilige manier van begeleiden hierin door Wouter-Jan, kwam ik bij een stuk verwerking en inzichten waar ik door alleen te praten nooit bij was gekomen. Ik heb ervaren dat we in ons onderbewustzijn veel meer weten dan we denken te weten met ons hoofd/gedachten. En dat je ook mag vertrouwen op deze kennis/inzichten!

Wouter-Jan heeft enorm veel ervaring. En mede hierdoor voelt het heel veilig en normaal om zo’n sessie te ondergaan. Door de hypno- en regressietherapie ben ik tot inzichten en loslaten gekomen, welke mij een verhelderende en mooie basis hebben gegeven. En ik vertrouw en leef ook veel meer vanuit mijn intuïtie.”

˜˜˜˜

“Tijdens mijn burn-out heb ik bij Wouter-Jan regressie- en hypnotherapie gehad. Het doel was om inzicht te krijgen in diepere onderliggende oorzaken van belemmerende patronen en om hierin iets te kunnen veranderen.

Voor mijn burn-out was ik altijd een vrij nuchter persoon en daarom verbaasde het me op een positieve manier wat regressie- en hypnotherapie me heeft gebracht.

Tijdens de sessies voerde mijn onderbewustzijn me terug naar eerdere ervaringen in mijn leven die de oorsprong waren voor huidige belemmeringen. Dit waren situaties in het verleden waarvan ik zelf nooit de impact heb beseft of me zelfs niet meer helemaal herinnerde. Ik kon oude ervaringen op een heel gedetailleerd niveau herbeleven. Wouter-Jan begeleidt je op een vertrouwde manier hier door heen waardoor ik me altijd veilig heb gevoeld. Het voelt meteen als een opluchting om tijdens de therapie negatieve lading los te kunnen laten of dit om te zetten naar een positief gevoel.

Het effect ervan bemerk ik in het dagelijks leven: het verandert onbewust mijn zelfvertrouwen ten goede en het omgaan met belemmeringen/angsten ervaar ik als lichter.

Voor mij was regressie- en hypnotherapie heel waardevol als toevoeging op de coaching/cognitieve therapie en ik kan dit dan ook ten zeerste aanraden!”

˜˜˜˜

“Vanwege burn-out klachten was ik al een aantal maanden in behandeling bij Wouter-Jan. In het begin vooral met als doel stress- en klachtvermindering. Daarna ook kijkend naar verschillende patronen en automatismen die in de loop der jaren waren opgebouwd. Deze bleken dieper te zitten dan gedacht, dus hierdoor uitgekomen bij regressietherapie en hypnotherapie. Met deze methodes ben ik niet alleen weer helemaal bij mezelf gekomen (vooral in het begin van m’n burn-out, was ik mezelf helemaal kwijt), maar ik ben me ook veel bewuster geworden van m’n gevoelens en gedrag. Waarom reageer ik zo? Wat voel ik hierbij? En waarom voel ik dit?

Vooral de regressietherapie heeft hierbij veel voor mij betekend. Ik dacht dat ik bepaalde gebeurtenissen van vroeger (als kind) goed had verwerkt, maar het bleek dat ik het toch niet helemaal een plekje had gegeven. Deze methode heeft me geholpen om het écht goed te verwerken, en door het een plekje te geven durf ik nu veel meer op mezelf te vertrouwen. Ik sta sterker in m’n schoenen en kan steeds makkelijker loslaten. Ik ben dan ook echt dankbaar voor deze sessies. Deze ervaringen/bevindingen neem ik m’n hele leven mee.”

˜˜˜˜

“Hypno- en regressietherapie heeft voor mij voor meer rust en zelfvertrouwen gezorgd. Het was eerst een beetje buiten mijn comfortzone omdat ik het niet kende. Door de goede uitleg van de aanpak en de voorbereiding op de sessies heeft Wouter-Jan mij geholpen om goed resultaat te bereiken.
Tijdens de hypno- en regressietherapie sessies ben ik mij naast de emoties die loskwamen, steeds bewust geweest van het inzichtgevend gesprek dat we voerden. Mijn doel om beter te kunnen verbinden met anderen, heeft Wouter-Jan met mij kunnen bereiken. Het inzicht dat ik heb gekregen door de hypno- en regressietherapie is dat mijn ervaringen uit het verleden op zichzelf staan en ik deze los mag laten. En dit betekent voor mij voor rust en zelfvertrouwen.”

Veelgestelde vragen over regressietherapie FAQ's

TIP: lees ook mijn pagina over hypnotherapie, veel informatie is ook op regressietherapie van toepassing, beide methoden werken bijvoorbeeld met trance, en ik gebruik beide methoden tijdens een sessie vaak samen.

Hoe werkt regressietherapie?

> regressie betekent: “teruggaan”. Regressietherapie is een effectieve therapievorm waarbij trance gebruikt wordt om terug te gaan naar eerdere ervaringen die (soms onbewust) klachten of problemen veroorzaken. Ook kan je teruggaan om een positief gevoel te ervaren en te versterken. De trance maakt emoties en gebeurtenissen uit het verleden toegankelijker, waardoor deze verwerkt kunnen worden. En je staat in trance ook meer open voor positieve en helende suggesties.

Wat is het verschil tussen hypnotherapie en regressietherapie?

> bij hypnotherapie werken we met diverse hypnose technieken die therapeutisch zijn, aan jouw doelen. Hypnotherapie kan bijvoorbeeld heel symbolisch zijn, of zich richten op situaties in de toekomst (zie de pagina hypnotherapie voor meer informatie hierover).

Bij regressietherapie ga je in trance terug naar eerdere ervaringen in jouw leven, zodat je oorzaken van klachten kunt vinden, emoties kunt verwerken, en veel meer. Dat teruggaan is het grootste verschil. Er zijn veel aanbieders die hypnose sessies, of hypnotherapie, of regressietherapie aanbieden. Dus het een of het ander. Ik ben in hypnotherapie én in regressietherapie opgeleid en gebruik beide naast elkaar, vaak zelfs tegelijkertijd in een sessie. En ook combineer ik het met veel andere methoden.

Ben ik er nog wel bij, tijdens een sessie regressietherapie?

> tijdens een sessie regressietherapie kom je in een lichte trance terecht. Je blijft altijd de controle over jezelf behouden. Deze trance maakt veel mogelijk, terwijl je ook in contact met mij als regressietherapeut blijft. Tijdens de sessie kan je gewoon jouw vragen stellen, aangeven wat je nodig hebt en ook werken we aan inzicht, we praten dus ook gewoon. Maar de ervaring die je beleeft, staat voorop.

Je kan altijd aangeven als je wilt stoppen, dan beëindigen we de sessie (door zorgvuldig en respectvol te werken is dit overigens nog nooit nodig geweest). Zie ook het antwoord bij theaterhypnose op de pagina hypnotherapie.

Wat voel je tijdens de regressie?

> je komt door de trance meer open te staan voor de ervaring. Met regressie werk je met situaties uit jouw verleden, die je kan exploreren (verkennen) en ook weer kan beleven. Het doel is verwerking, dat vaak bevrijdend aanvoelt. Het doel is inzicht en je beter voelen, dat staat altijd voorop.

Hoe verloopt een regressie sessie?

> een regressie sessie vindt altijd plaats na een intakegesprek (dat is altijd de eerste sessie).

Bij binnenkomst krijg je een kopje thee en nemen we plaats. Daarna bespreken we het doel van de sessie en kan je jouw ogen sluiten. Door mijn suggesties zal je vanzelf de situatie(s) ervaren waar we mee gaan werken. Er ontstaat dan ook vanzelf trance, die vanzelf wat kan verdiepen.

Tijdens de sessie stel ik je vragen, die je vanuit wat je beleeft, kunt beantwoorden. En je kan ook aangeven wat je wilt en nodig hebt om goed met de ervaring om te gaan.  Ik help je er doorheen. We werken ook altijd aan inzicht. Ik vraag vaak wat je nodig hebt en laat jou je ervaringen goed verwerken. Veiligheid en een goede en verantwoorde zorg staan voorop.

Aan het einde van de sessie haal ik je uit de trance en praten we kort na (het is belangrijk alles te laten nawerken en niet te gaan rationaliseren).

Tijdens de regressie sessie zit je gewoon in een stoel. Als je dit graag zou willen, kan een regressie sessie ook liggend plaatsvinden.

Hoe haal je iemand uit trance?

> ik gebruik veel manieren om iemand snel uit trance te halen. Maar zelfs als ik niets zou doen, kom je er na enkele minuten vanzelf uit, het lijkt een beetje op wakker worden uit een lichte slaap of dagdroom.

Kom je altijd goed uit een regressie sessie?

> regressietherapie is een verantwoorde therapievorm. Net zoals bij andere therapieën kan een sessie emoties oproepen, die nog (vaak mild) door kunnen werken na de sessie. Dit is niet iets om je zorgen over te maken, het is een teken dat de verwerking ook na de sessie nog doorloopt, en dat is een goed teken. Dit doorwerken is per persoon, per situatie verschillend. Dit doorwerken lucht vaak op en is mooi om te ervaren.

Kan ik regressietherapie uitproberen?

> het is zeker mogelijk om regressietherapie uit te proberen, zodat je weet wat het is en wat het voor je kan doen.

Ik werk als psycholoog/regressietherapeut wel met cliënten die hun proces willen aangaan, en gebruik regressietherapie dus niet ‘voor de fun’.

Regressietherapie is wel altijd onderdeel van een proces, dat meerdere sessies vraagt. Het is dus wel belangrijk dat dit jouw intentie is.

Wat kost een sessie regressietherapie?

> het tarief van een sessie regressietherapie is gelijk aan dat van een reguliere sessie, zie mijn tarieven. Tegen meerkosten kan je ook een langere sessie inplannen als je wilt.

Hoe lang duurt een regressie sessie?

> deze duurt even lang als een reguliere sessie, circa 60 tot 75 minuten in totaal. Tegen meerkosten kan je ook een langere sessie inplannen als je wilt.

Is regressietherapie voor iedereen geschikt?

> hierover zijn de meningen verschillend. Sommigen zeggen van wel maar op basis van mijn jarenlange ervaring met veel therapievormen en processen durf ik vast te stellen dat er geen enkele therapievorm is die voor iedereen altijd werkt en op zijn of haar situatie van toepassing is, daarom gebruik ik ook verschillende methoden.

In regressietherapie meegaan is soms lastig als cliënten erg vasthouden aan hun controle behoefte, waardoor de trance minder diep kan ontstaan. Dit komt niet vaak voor en is zeker niet bij iedereen met veel controle behoefte of controle dwang zo. Vooraf is dit niet goed te bepalen, iedereen is anders. Meestal is dit op te lossen, waarna regressietherapie weer prima mogelijk is. En we kunnen ook uitwijken naar een andere therapievorm, die ook effectief kan zijn. Regressietherapie is geen must en ook zeker niet het enige dat werkt. Er zijn, net als bij andere therapievormen, uiteraard ook situaties die regressietherapie uitsluiten: ernstige psychiatrische aandoeningen zijn een contra-indicatie om met hypnose te werken.

Hoe kan je een goede regressietherapeut herkennen?

> er is veel aanbod met wisselende opleiding, expertise, ervaring en achtergrond van de persoon die het aanbiedt. Het is geen gereguleerd beroep. Wees dus voorzichtig en kies dus zorgvuldig. Ik raad je aan om iemand te kiezen met wie het klikt en iemand die verantwoorde zorg biedt. Dat betekent ook dat iemand meerdere jaren op voldoende niveau gestudeerd en geoefend heeft op regressietherapie en dit kan aantonen. Zelf heb ik naast mijn studie psychologie en andere opleidingen, één jaar hypnotherapie en regressietherapie gestudeerd en daarna heb ik nog eens vier aangesloten jaren hypnotherapie en regressietherapie gestudeerd en geoefend aan een erkende en een in hypnotherapie en regressietherapie gespecialiseerde academie, waar ik gediplomeerd ben. Ik ben zodoende ruim voldoende gekwalificeerd als hypno-en regressietherapeut. Ook heb ik jarenlange ervaring opgedaan met hypnotherapie in uiteenlopende situaties, in mijn praktijk.

Kan wat ik in regressie ervaar, ook symbolisch zijn?

> ja, maar dit komt bij mijn werkwijze weinig voor. In het onderbewustzijn spelen naast gevoelens, ook beelden een grote rol. We werken in regressie vrijwel altijd met situaties die echt gebeurd zijn. Maar het kan soms (meestal bij cliënten die veel fantasie hebben) voorkomen dat er spontaan symbolische beelden ontstaan. Het onderbewustzijn is erg creatief en kan allerlei beelden creëren. Het lijkt een beetje op symbolische ervaringen die je weleens in dromen ervaart (in trance droom je trouwens niet, maar zowel in trance als in dromen kan het onderbewustzijn zich in symbolische beelden manifesteren). We schakelen dan over op hypnotherapie. Er kan dan ‘symbolisch’ gewerkt worden, wat zeker ook effectief kan zijn, zie de pagina hypnotherapie voor meer uitleg hierover. Er is dan mijns inziens echter geen sprake van regressie en ik vind het belangrijk om dit als symbolisch te duiden, en aan de symbolische beelden niet teveel betekenis te geven, en deze ervaring zeker niet te zien als ‘echt gebeurd’. Zie ook het antwoord hieronder.

Zijn de ervaringen die ik in een regressie sessie ervaar, ook echt gebeurd?

> mijn jarenlange ervaring met regressietherapie laat zien dat mensen uitstekend kunnen werken aan het exploreren (verkennen) en verwerken van bepalende, indrukwekkende of traumatische ervaringen die zij hebben meegemaakt (en vaak grotendeels gewoon nog weten). En ook dat er eigenlijk nooit twijfel is over de ervaren situaties. Vrijwel altijd is de regressie juist verhelderend. Je krijgt meer inzicht in hoe gevoelens, gedrag en/of klachten in het nu, uit eerdere ervaringen voortkomen. Dat helpt enorm om het ook los te kunnen laten.

Kan ik tijdens een regressie sessie me ook dingen herinneren die ik vergeten was?

> ja, dat kan. Net zoals het luisteren van muziek herinneringen en beelden van vroeger kan oproepen die je ‘vergeten’ was, kan regressietherapie dit ook. Meestal herinner je je situaties die je al wel wist, maar waar je niet meer aan dacht. Ook kan je meer inschatten wat de impact precies is geweest van iets dat je hebt ervaren, dit is vaak net even anders dan wat je zou ‘denken’.

Kan ik regressietherapie gebruiken voor waarheidsvinding of bewijs?

> Nee. Omdat we alles dat we meemaken op onze eigen manier beleven, slaan we herinneringen subjectief op. Je slaat dus altijd jouw beleving van de situatie op, niet altijd exact de feitelijke situatie. Dat maakt ook dat mensen dezelfde situatie anders kunnen beleven en herinneren. Tijdens een sessie regressietherapie komen er vaak herinneringen en belevingen op, waarmee we werken. Maar omdat we niet 100% zeker kunnen vaststellen dat de herinneringen feitelijk 100% correct zijn, kunnen deze niet als bewijs dienen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met me op

Nieuws & Blog

Je bent nu op de pagina: Regressietherapie Rotterdam

Terug naar alle methoden