Begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

Begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

Op deze pagina kan je meer lezen over wat EHS eigenlijk is en over de begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS, die je bij de Praktijk voor Zelfmanagement kunt ontvangen.

Elektrohypersensitiviteit, ook wel ‘EHS’ genoemd, is een betrekkelijke nieuwe en onbekende aandoening. Kort samengevat betekent EHS dat een ‘persoon met EHS’
door blootstelling aan straling lichamelijke klachten ervaart
.

Kenmerkend is dat als de blootstelling aan straling verdwijnt, de EHS klachten vanzelf ook verdwijnen. Deze klachten komen door een volgende blootstelling aan straling weer terug. Als er te weinig verandert en de blootstelling te vaak plaatsvindt, kunnen de klachten sterk verergeren. In een aantal gevallen kan dit leiden tot verlies van werk, zich sociaal terugtrekken, arbeidsongeschiktheid, moeten verhuizen, et cetera.

Voorbeelden van klachten die door straling kunnen worden veroorzaakt zijn:

oorsuizingen, een licht gevoel in het hoofd, duizelig gevoel, druk onderin de hersenen, opwarming gezichtshuid, irritatie door harde en scherpe geluiden, gedreun in oren, lichte doofheid, hoofdpijn, slaperigheid, nervositeit, afname geheugenfuncties, prikkelbaarheid, problemen met spreken, sterk verminderd concentratievermogen, verslechtering korte-termijn geheugen, sterke slaapdrang of slapeloosheid, overgevoeligheid voor harde geluiden en licht, verhoogde bloeddruk, versnelde hartslag, droge mond, sterke hoofdpijn, koude voeten, griepgevoel, gevoel van ernstige vermoeidheid, etc. (Bron: Stichting EHS. Zie ook onze disclaimer onderaan deze pagina)

Lees hier de hele lijst met klachten. EHS klachten lijken samen te hangen met (of te bestaan uit) neurologische klachten.

Lees onderaan deze pagina wat straling veroorzaakt en waar je met jouw eventuele vragen terecht kunt.

Begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

 

Begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

Heb jij last van EHS? Of iemand die je kent? Begeleiding kan mensen met EHS helpen om met EHS om te gaan.

Ondanks dat er (internationale en Europese) ontwikkelingen zijn waardoor de bekendheid en acceptatie van EHS groeien, is er in Nederland vanuit de overheid en de reguliere gezondheidszorg op dit moment nog geen behandeling van EHS mogelijk. Er zijn desondanks een aantal partijen waarbij mensen met EHS terecht kunnen. Via deze partijen kan je onder andere technische maatregelen (laten) nemen.

Mensen die melden dat zij door straling klachten ervaren, hebben naast hun klachten vaak te maken met maatschappelijke beperkingen. Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen aan onze maatschappij en ik probeer in samenwerking met anderen, daaraan bij te dragen. Het uitstellen van het ondersteunen van deze mensen totdat de Nederlandse overheid EHS volledig erkent, zou betekenen dat er nu geen hulp beschikbaar is en dat deze mensen zich niet of nauwelijks verder maatschappelijk kunnen ontwikkelen. Ik vind dit een onwenselijke situatie en wil aan hun situatie een positieve bijdrage leveren. Natuurlijk hoop ik van harte dat de overheid EHS (net als in Zweden) zo snel mogelijk erkent, zodat deze hulp (door de reguliere gezondheidszorg) op grotere schaal kan worden aangeboden. Daarnaast is er nog veel meer onderzoek nodig om een eventuele behandeling van EHS mogelijk te maken.

Bij mij en mijn samenwerkingspartners is praktische kennis over EHS aanwezig, die vanuit ervaringsverhalen van cliënten met EHS, het telefoonteam van de informatielijn van Stichting EHS, bouwbiologen, meetspecialisten en literatuuronderzoek is ontstaan.

Inhoud van de begeleiding

Ik ben goed op de hoogte van de EHS problematiek. Deze kennis combineer ik met mijn psychologische achtergrond, waardoor mensen met EHS bij mij terecht kunnen voor begeleiding en behandeling van klachten die als gevolg van EHS ontstaan. Bij de begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS kijken we samen wat er nodig is, daarmee beginnen we. De begeleiding wordt altijd individueel afgestemd. Ook sluit deze aan bij de behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). De begeleiding bij de praktijk richt zich voornamelijk op psychologische, therapeutische en praktische oplossingen.

Er bestaat op dit moment geen behandeling waarmee je van EHS kan genezen. EHS lijkt meerdere oorzaken te hebben. Jouw aanpak om klachten te verminderen vraagt zodoende ondersteuning van verschillende disciplines. De begeleiding bij mij kan hier een onderdeel van zijn en zal zich richten op het leren leven met EHS.

De begeleiding zal zich daarnaast ook richten op het reduceren van klachten die als gevolg van de EHS problematiek ontstaan. Deze secundaire psychische reactie op EHS kan veel stress geven (door angsten, zorgen maken, piekeren, e.d.). Deze stress draagt niet bij aan het stabiliseren van de situatie en kan deze zelfs verergeren. Daarom kan het van groot belang zijn om hier ook aan te werken.

De begeleiding zal bestaan uit stressreductie, het verminderen van angsten en spanningen en het vergroten van het lichaamsbewustzijn. Mindfulness, lichaamsgerichte oefeningen en cognitieve therapie nemen hierbij een belangrijke plaats in. Daarnaast zal de begeleiding zich ook richten op het nemen van initiatieven om in de eigen situatie (eventueel met behulp van derden) effectieve maatregelen te nemen.

Ook kan de begeleiding zich richten op het proces van verlies (van werk, relaties, e.d.), het omgaan met grote veranderingen en het leren accepteren van beperkingen die door EHS zijn ontstaan. Tijdens de begeleiding kan je leren omgaan met EHS en leren hoe je ondanks deze (soms ernstige) beperking verder kunt en jouw leven opnieuw kunt inrichten. Daarbij is het belangrijk dat je voldoening kunt halen uit het leven en dat je je kunt blijven ontwikkelen.

Hiernaast kan de begeleiding zich richten op het communicatieve aspect van EHS. Het is belangrijk om in goed overleg met jouw werkgever, leidinggevende, buren, familie, partner, kinderen, et cetera te kunnen treden, zodat je begrip en medewerking kunt krijgen. Tijdens de begeleiding kan je leren effectief te communiceren. Hierbij komt ook het omgaan met emoties en weerstand aan bod, die van invloed kunnen zijn op de communicatie.

Ten slotte kan de begeleiding zich richten op persoonlijke thema’s die al dan niet samenhangen met de EHS klachten.

Heb je interesse? Vraag dan een (gratis) kennismakingsgesprek aan.

Lees ook mijn artikel over elektrohypersensitiviteit en psychische klachten in het bulletin van Stichting EHS.

Begeleiding op een stralingsarme locatie

De Praktijk voor Zelfmanagement is onderdeel van het Centrum voor Inzicht. In dit centrum hebben we aandacht voor het beperken van straling. In het pand is zodoende geen DECT telefoon aanwezig en de WiFi zender staat standaard uit. Van de omwonenden is lage hoogfrequente straling te verwachten (dit blijkt uit metingen die er zijn verricht) en er zijn geen GSM / UMTS zendmasten in de zeer directe omgeving die in sterke mate in ons pand zouden kunnen doorkomen. Qua laagfrequente straling kan je een lage cq gemiddelde belasting verwachten, deze ontstaat vooral door de stroomleidingen en de verlichting.

Tijdens het (gratis) kennismakingsgesprek kan je zelf ervaren of deze plek voor jou geschikt is om in te verblijven. Als er iets in ons pand uitgezet moet worden, kunnen we dat proberen. Ook kunnen we in ons pand van ruimte veranderen als dat wenselijk is.

Begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

HF stralingsmeter van Gigahertz Solutions

Professionals die kunnen helpen

Naast het kiezen voor begeleiding is het raadzaam om de nodige technische maatregelen te nemen. Met een professioneel apparaat (laten) meten en afschermen is en blijft een van de meest effectieve maatregelen* die je kunt nemen. Er zijn specialisten die metingen kunnen verrichten en je over oplossingen kunnen adviseren. Ook is het belangrijk om gezond te leven, gezonde voeding te nuttigen, indien mogelijk te bewegen en factoren die jouw weerstand ondermijnen, te verminderen. Ook hierbij kan je je laten adviseren door deskundigen. Vraag tijdens de begeleiding naar gegevens van deze professionals, die vanuit hun expertise kunnen bijdragen aan het leren leven met EHS.

Lees hier een lijst met EHS symptomen en het resultaat van veldreductie bij een grote groep van elektrogevoelige personen.

Professionals die je ook kunnen ondersteunen bij het nemen van maatregelen zijn onder andere:

  • Carolien Schooneveld van Schooneveld Advies (coaching om te leren leven en werken met EHS en het ondersteunen bij het contact met buren, werkgevers, artsen, UWV, gemeente, etc)
  • Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling, VEMES (meting en analyse van elektromagnetische velden thuis of op het werk)
  • Dr. Ir. Jan-Rutger Schrader van JRS Electrohealth (stralingsarme oplossingen en producten)
  • Marcel van Rijt van EMstraling van Rijt (stralingsmetingen en cursussen straling meten)
  • Wim Fleuren van Vitalitools (webwinkel met o.a. stralingsmeters en afschermmaterialen)

De Praktijk voor Zelfmanagement biedt particulieren individuele sessies om om te leren gaan met EHS en ondersteunt Stichting EHS door middel van het schrijven van artikelen, het geven van presentaties en het trainen van het telefoonteam van de informatielijn van Stichting EHS.

De Praktijk voor Zelfmanagement werkt ook graag samen met medici, GGD’s, SOLK klinieken en andere partijen die kunnen bijdragen aan het welzijn van mensen met EHS.

Begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

Zendmast voor mobiele telefonie

Wat veroorzaakt straling?

Sommige apparaten veroorzaken hoogfrequente straling, voorbeelden hiervan zijn: draadloze DECT huistelefoons*, WiFi zenders**, UMTS en GSM zendmasten, mobiele telefoons / smartphones, radar, C2000 zendmasten, DECT babyfoons***, et cetera.

Begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

DECT telefoon

Sommige apparaten veroorzaken laagfrequente straling, voorbeelden hiervan zijn: wasmachines, koelkasten, televisies, computers, wekkers, elektrische dekens, elektromotoren in verstelbare bedden, TL-lampen, eigenlijk alles waar stroom door loopt. (Soms zenden deze apparaten ook hoogfrequente straling uit, zoals bij laptops of televisies die een WiFi zender en ontvanger hebben en zoals TL-lampen.)

* DECT draadloze huistelefoons van Gigaset met Eco Mode Plus zenden alleen als je belt, dus zenden zij niet continue zoals de meeste andere DECT telefoons wel doen. Philips heeft sinds kort ook DECT telefoons met een goede Eco Mode functie. Dit werkt bij alle merken pas als je het via het menu instelt. Een stralingsarme Eco DECT telefoon is verkrijgbaar bij www.electrohealth.nl

** Stralingsarme WiFi routers zijn verkrijgbaar bij www.electrohealth.nl

*** Er bestaan ook stralingsarme Eco babyfoons, zie www.electrohealth.nl

Is straling gevaarlijk?

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat straling negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt. Deze onderzoeken zijn op diverse informatieve websites te vinden (zie ook de links onderaan deze pagina). Alhoewel het erop lijkt dat iedereen risico loopt, ervaren sommige mensen direct lichamelijke reacties als zij bij straling in de buurt komen, dit noemt men: ‘elektrohypersensitiviteit’, ook wel afgekort met ‘EHS’ (in het Engels: electromagnetic hypersensitivity / electrosensitivity). Als je dit hebt, zijn maatregelen direct nodig. Bel de informatielijn van Stichting EHS als je hierover informatie wilt hebben.

Lees verder over schadelijkheid in dit nieuwsbericht (informeer jezelf door de links te volgen en de informatie te lezen).

Lees ook wetenschappelijke informatie via de links onderaan deze pagina.

Kennisbericht Elektrogevoeligheid

In Nederland is EHS door de Gezondheidsraad nog niet erkend, echter heeft het Kennisplatform EMV het kennisbericht Elektrogevoeligheid uitgegeven. Daarin staat dat het Kennisplatform van mening is dat het zinvol is om mensen te voorzien van informatie over de effectiviteit van maatregelen om de blootstelling te verminderen, als de patiënt zelf duidelijk de relatie tussen zijn klachten en elektromagnetische velden legt. Daarnaast staat in dit kennisbericht dat bij de hulp aan elektrogevoelige mensen het leren omgaan met de gezondheidsklachten centraal staat. Ook wordt er verwezen naar de SOLK-richtlijn (Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en Somatoforme Stoornissen). De visie en werkwijze van de Praktijk voor Zelfmanagement sluit hierop aan.

Bron: www.kennisplatform.nl/kennisbericht-elektrogevoeligheid/

Kennisbericht Elektromagnetische velden op het werk

Op 1 juli 2016 is het kennisbericht Elektromagnetische velden op het werk door het Kennisplatform EMV herzien. Het is gericht op werknemers en werkgevers en gaat in op de uitgangspunten bij het omgaan met elektromagnetische velden (EMV) in beroepssituaties.

Hierin staat een verwijzing naar mensen met EHS:
“Sommige werknemers geven aan gevoeliger te zijn voor de effecten van elektromagnetische velden dan anderen en klachten te krijgen bij blootstelling beneden de grenswaarden. Er is geen wetenschappelijke verklaring voor de klachten. Mensen die aangeven elektrogevoelig te zijn, geven aan dat ze beter functioneren wanneer de blootstelling aan EMV wordt verminderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen zoals het verminderen van verstoring op het elektriciteitsnet, het uitschakelen van TL-verlichting en spaarlampen, het vervangen van DECT-telefoons door een toestel met draad en het vermijden van WiFi op de werkplek van de mensen die aangeven elektrogevoelig te zijn. Een werkgever is hier overigens niet toe verplicht. In overleg met werknemers kan een werkgever maatregelen nemen, waarbij de belangen van zowel werkgever als werknemers worden afgewogen. De arbodiensten kunnen daarbij adviseren. In het Kennisbericht Elektrogevoeligheid wordt hier verder op ingegaan.”

Bron: https://www.kennisplatform.nl/onderwerpen/emv-in-arbeidssituaties/over-arbeidssituaties/

Het kennisbericht EMV op het werk is hier te downloaden.

Memo: “Omgaan met elektromagnetische velden”

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden heeft op 02-05-2014 de memo: “Omgaan met elektromagnetische velden” opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe elektromagnetische velden kunnen worden beperkt.

Bron: www.kennisplatform.nl/pdf/20140502%20Kennisbericht%20omgaan%20met%20EMV.pdf

Handreiking Elektrogevoeligheid GGD

De vakgroep Milieu & Gezondheid heeft in de vergadering van 4 oktober 2016 deze handreiking vastgesteld. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor GGD medewerkers in het gesprek met elektrogevoeligen. De handreiking is opgesteld door de werkgroep EMV. Voor tweedelijnsadvies kunnen de leden van de werkgroep worden gevraagd om advies.

Als je EHS klachten hebt, kan je dit het beste bij jouw lokale GGD melden. Omdat EHS vaak nog onbekend is, kan je deze GGD medewerkers wijzen op deze ‘Handreiking Elektrogevoeligheid’.

Bron: www.ggdghorkennisnet.nl/thema/gezondheid-en-milieu/publicaties/publicatie/15856-handreiking-elektrogevoeligheid

Informatielijn EHSBegeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

Stichting EHS heeft een informatielijn in het leven geroepen waar iedereen met vragen over EHS terecht kan. Het telefoonnummer is: 0900-9266 (9 ct per minuut), zie voor de bereikbaarheid: www.stichtingehs.nl/contact

Documentaire 2Doc: Ubiquity

Op 22-10-2018 heeft de VPRO de documentaire “Ubiquity” (regisseur: Bregtje van der Haak) uitgezonden. Deze aflevering kan je via deze link terugkijken. Deze documentaire is een aanrader voor mensen die onbekend zijn met EHS, het geeft snel een beeld van wat EHS is en hoe het kan beperken. In RTL Late Night is deze docu besproken, in de aflevering van maandag 15-10-2018. Via deze link kan je dit fragment terugkijken.

Nuttige links

Enkele algemene links over straling of EHS:

Disclaimer / discussie:

Er is veel wetenschappelijke discussie over de effecten van straling. Onderzoeken spreken elkaar tegen. Je zal op internet dus ook veel tegenstrijdige informatie vinden. De praktijk haalt de discussie echter in; er zijn veel mensen die baat hebben bij het terugbrengen van straling in hun woon- en werkomgeving en er klachten door verminderen.

EHS is complex, je kan het alleen begrijpen en er een genuanceerde conclusie over trekken, nadat je met een open wetenschappelijke houding veel literatuurstudie heb gedaan en als je tientallen mensen met EHS naar hun verhaal hebt gevraagd en daar goed en onbevooroordeeld naar hebt geluisterd.

Wij hebben dit gedaan en van mensen gehoord hoe het is om klachten te ervaren die als gevolg van blootstelling aan straling ontstaan. Deze mensen ervaren keer op keer dat deze klachten verdwijnen, nadat hun blootstelling aan straling is verminderd. Hoe straling tot deze klachten leidt, is helaas nog niet (definitief) wetenschappelijk vastgesteld. Dat deze klachten door straling ontstaan, wordt door steeds meer partijen erkend, onder andere door de GGD (zie hierboven). Helaas komen de klachten door nieuwe blootstelling aan straling bij deze mensen terug, wat hun (soms ernstig) beperkt.

Op dit moment is EHS nog niet geheel als ziekte/aandoening/syndroom erkend en bestaat er in Nederland geen diagnose of behandeling voor. De Praktijk voor Zelfmanagement kan en zal EHS niet individueel vaststellen of diagnosticeren. Ook kan en zal de Praktijk voor Zelfmanagement geen medisch advies geven.

De Praktijk voor Zelfmanagement biedt begeleiding om met EHS om te leren gaan en is niet gericht op genezing ervan. Wel kunnen bepaalde klachten door de begeleiding verminderen: dit zijn met name de secundaire klachten die door lichamelijke en psychische reacties op straling, het ziek zijn, verlies van werk, e.d. ontstaan (denk aan stress, angsten, zorgen maken, piekeren, e.d.). Deze reacties hebben ook hun lichamelijke gevolgen, bijvoorbeeld stress, wat in sommige gevallen de weerbaarheid tegen straling weer lijkt te kunnen verlagen. Naast EHS kunnen deze reacties het leven met EHS veel lastiger maken, je op dit gebied laten begeleiden kan effectief zijn.

Informeer jouw huisarts en de lokale GGD altijd als je lichamelijke en/of psychische klachten hebt, ook als je van mening bent dat jouw klachten door straling worden verergerd of veroorzaakt. Uit de praktijk blijkt dat sommige bovengenoemde klachten ook door andere oorzaken kunnen ontstaan of kunnen worden verergerd. Het feit dat er geen diagnose van EHS mogelijk is, maakt het vaststellen dat er sprake is van EHS voor medici lastig. Dit kun je vooralsnog alleen zelf onderzoeken. Laat de huisarts en de GGD eerst mogelijke andere oorzaken van jouw klachten uitsluiten en houd deze op de hoogte. Gebruik richting de huisarts en de GGD de kennisberichten en de handreiking die hierboven op deze pagina genoemd staan, om jouw uitleg te ondersteunen.

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kan je geen rechten ontlenen. De inhoud is ter informatie en kan een advies niet vervangen.

Wij ondersteunen mensen met EHS en hebben geen zakelijk belang bij een van de op deze pagina genoemde dienstverleners en/of producten.

Je bent op de pagina: begeleiding bij Elektrohypersensitiviteit EHS

Contact opnemen

Specialisaties

Nieuws & Blog

Contact