Burn-out coaching, begeleiding en behandeling Rotterdam

Burn-out coaching, begeleiding en behandeling Rotterdam bij de Praktijk voor Zelfmanagement

Als je burn-outklachten hebt, of als je van jouw huisarts of bedrijfsarts een diagnose hebt gehad die hierop wijst, geeft dit meestal een verklaring en een erkenning voor jouw klachten, dat enerzijds fijn kan zijn. Maar dit roept ook gelijk vragen op over jouw herstel en hoe je dit concreet in de komende tijd vorm kan geven.

De beste manier om van burn-outklachten te herstellen is om een grondige en stapsgewijze aanpak te gebruiken, waarmee alle aspecten van de klachten behandeld worden. Mijn aanpak is hierop gericht, zodat je doet wat nodig is. Ook is er veel ruimte voor maatwerk. Over mijn aanpak kan je hieronder meer lezen.

Gespecialiseerd in burn-out herstel

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde psycholoog, coach en therapeut die jou bij jouw herstel kan begeleiden? Bij mij kan je gespecialiseerde behandeling en therapie ontvangen als je burn-outklachten hebt en je hiervan wilt herstellen. Lees de onderstaande uitleg en bekijk de ervaringen van mensen die jou al voorgingen.

Als je vooraf kennis wilt maken kan je bij mij een gratis telefonisch kennismakingsgesprek aanvragen, ik kan je dan verder op de hoogte brengen van mijn visie, aanpak en werkwijze.

Antwoorden op jouw vragen

Als je last hebt van burn-out vraag je je wellicht het volgende af:

 • Wat is burn-out precies?
 • Hoe kan ik het beste omgaan met burn-out? Wat zijn de vooruitzichten en mijn herstelduur?
 • Wat zijn de oorzaken in mijn omgeving en in mijzelf? Wat zijn dieper liggende oorzaken en hoe kom ik daarbij?
 • Hoe kan ik mijn herstelproces ondersteunen of zelfs versnellen?
 • Wanneer wil ik te snel herstellen en re-integreren en wat zijn tekenen van een gestagneerd/te langzaam herstelproces?
 • Uit welke fasen bestaat mijn herstel? Hoe geef ik mijn herstel concreet vorm?
 • Wat kan mijn werkgever doen om mij bij mijn herstel te ondersteunen?
 • Hoe kan ik de stagnatie van mijn burn-out herstel opheffen?
 • Wat is de rol van de huisarts, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en mijn leidinggevende?
 • Wanneer en hoe moet ik re-integreren?
 • Hoe kan ik het beste met de verwachtingen van mijn werkgever en/of bedrijfsarts omgaan?
 • Wat zijn mijn verplichtingen? En die van mijn werkgever?
 • Wat kan ik het beste doen als ik in conflict met mijn collega of werkgever ben gekomen?
 • Welk vaardigheden kan ik aanleren zodat ik nu en in de toekomst beter met (werk)stress kan omgaan? 
 • Hoe kan ik mijn energieniveau verhogen en mijn weerbaarheid en draagkracht vergroten? 
 • Hoe komt het dat mijn lichaam uitgeput is geraakt en wat moet er veranderen als ik terugval na mijn herstel wil voorkomen? 
 • Wat zijn de lichamelijke gevolgen van burn-out, wat ‘verteld’ mijn lichaam me? En hoe kan ik dit omzetten in herstel? 
 • Hoe ontstaat een plezierige werksituatie?
 • Hoe kan ik mijzelf weer terugvinden? Waar krijg ik energie van, wat past bij me en wat is goed voor me?
 • Hoe kan ik deze klachten in de toekomst voorkomen?

Het herstelprogramma dat ik heb opgesteld, helpt je om antwoorden op de bovenstaande vragen te vinden. En vanzelfsprekend op de andere vragen die je hebt. Tijdens dit herstelprogramma ontdek je onder andere wat de oorzaken van jouw klachten zijn.

Oorzaken kunnen factoren vanuit jouw werk en vanuit privé zijn (meestal beide). Eigenlijk alles dat stress heeft veroorzaakt en jouw energie naar beneden heeft gebracht, kan hebben bijgedragen aan de burn-outklachten. Soms weet je wat de oorzaak is, soms niet. Tijdens het hersteltraject maken we dit zichtbaar, zodat je het kunt veranderen.

Burn-out ontstaat vaak door te lang, teveel lichamelijke- en/of psychische en emotionele stress te ervaren, zonder dat er voldoende herstelmomenten waren. Maar het is meer dan dat.

Er is namelijk ook een patroon dat tot burn-out heeft geleid. Dit patroon heeft te maken met jouw (vaak onbewuste) eigen persoonlijke factoren en thema’s als: grenzen, onzekerheid, (sub)assertiviteit, goed voor jezelf kunnen zorgen, balans aanbrengen, moeten versus willen, (te) hoog willen presteren, wel of niet doen wat bij je past, perfectionisme en/of dwangmatigheid, et cetera.

Burn-out begeleiding en behandeling RotterdamNaast het bovenstaande patroon dat tot burn-out heeft geleid, kan er nog meer mee spelen. Er zijn dan ook nog andere oorzaken die mede tot burn-out hebben geleid. Denk bijvoorbeeld aan: relatieproblemen, verlies van werk, conflicten (op het werk), verlies van een dierbare, traumatische ervaring(en), depressieve klachten, angst- en paniekklachten, piekerklachten, lichamelijke ziekte of aandoening, gepest worden (op het werk), slaapproblemen, onbegrepen lichamelijke en/of psychische klachten, et cetera. Vanuit mijn expertise kan ik jou begeleiden bij het aanpakken van deze oorzaken, die heel divers kunnen zijn.

Gespecialiseerde coaching, begeleiding en behandeling

Vanwege de complexiteit is het bij burn-out aan te raden gespecialiseerde behandeling in te zetten, waarbij rekening gehouden wordt met jouw persoonlijke situatie.

Ieder mens is uniek. Daarom is mijn aanpak altijd maatwerk en gaat de behandeling ook echt over jou. We doen wat nodig is. Ook gaan we voor duurzaam resultaat, dat ontstaat uit het aanpakken van de oorzaken van de klachten. Als toegepast psycholoog, therapeut, counselor én coach, kan ik jou met behulp van verschillende methoden, optimaal behandelen. Daarnaast heb ik als specialist op dit gebied jarenlange ervaring opgedaan, met veel uiteenlopende cliënten vanuit alle lagen uit organisaties en de maatschappij, met en zonder psychische onderliggende problematiek. En ook richten we ons op het aanleren van zelfmanagement.

Waarom zou je wachten om zeer binnenkort al te beginnen met gespecialiseerde coaching en behandeling en het optimaal ondersteunen van jouw herstel?

Bij burn-outklachten is individuele behandeling de beste manier om resultaten te bereiken. Daarnaast kan je ondersteunend een mindfulnesstraining (MBCT) volgen. Neem vandaag nog contact met me op om je aan te melden of jouw vragen te stellen.

Contact opnemen

Herstellen van burn-out

Door de juiste stappen te zetten, oefeningen te doen, jezelf goed te leren kennen, beperkende patronen los te laten, een goede leefstijl aan te houden en stress te vermijden, kan je jouw herstel optimaal ondersteunen.

Burn-outklachten kunnen vervolgens verminderen en herstel kan ontstaan, dat is iets wat je goed voor ogen moet houden in de periode dat je aan jouw herstel werkt. Besef dat het even kan duren, maar dat de meeste mensen door de juiste behandeling en hun eigen inzet uiteindelijk weer goed kunnen functioneren, werken, sporten, doen wat ze leuk vinden, et cetera.

En natuurlijk is het cruciaal dat je tijdens en na jouw herstel niet terug stapt in oude patronen. Het is nodig dat je tijdens jouw herstelperiode ook echt als persoon op specifieke gebieden voldoende verandert, om terugval te voorkomen.

Zoek je hierbij iemand die je kan begeleiden, die je met een therapeutische kijk kan helpen een goede aanpak te vinden die bij je past? En die je kan helpen een antwoord te vinden op alle praktische vragen die je hebt? Vraag dan een gratis, telefonisch kennismakingsgesprek aan.

Graag tot ziens,

Wouter-Jan

Lees ook mijn blog: “Stress en burn-out: snel herstellen of de tijd nemen?”

Burn-out begeleiding en behandeling Rotterdam

Achtergrondinformatie over burn-out

Het vervolg op overspannenheid (zie de pagina overspannen) is burn-out. Naar overspannenheid en burn-out is veel onderzoek verricht. Er wordt genoemd dat overspannenheid en burn-out verschillende benamingen zijn van hetzelfde toestandsbeeld.

Tijdens de diagnostiek en behandeling worden er verschillende termen en diagnosen gebruikt, dit komt omdat de psychische aandoeningen vaak overlappen en er geen diagnose is die letterlijk burn-out heet.

Voor wat burn-out genoemd wordt, gebruikt men volgens het DSM-5 classificatiesysteem (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de diagnose somatische symptoom stoornis.

Maar ook worden er andere diagnosen gesteld zoals: aanpassingsstoornis, depressieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en ongedifferentieerde somatoforme stoornis (DSM-4). Deze labels beschrijven de klachten, maar niet de oorzaken.

Wat in de literatuur naar voren komt is dat burn-out gekenmerkt wordt door overspannenheid waarbij tevens de volgende klachten nadrukkelijk op de voorgrond treden: uitputting, cynisme, afstandelijkheid, verminderde competentie en depersonalisatie.

Volgens de ‘Richtlijn Overspanning en Burn-out’ van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde van 2011, kan van burn-out gesproken worden als er sprake is van overspanning, de klachten meer dan een half jaar geleden zijn begonnen en gevoelens van moeheid en uitputting sterk op de voorgrond staan. Burn-out kenmerkt zich dus door een langere duur van de klachten en doordat er nadrukkelijk sprake van uitputting is.

In de literatuur wordt ook genoemd dat de genezingsduur van burn-out aanmerkelijk langer is dan van overspannenheid. Bij burn-out is men echt ziek. De batterij is leeg en kan niet zomaar weer opgeladen worden. Herstel neemt doorgaans veel tijd in beslag, waarbij de symptomen geleidelijk afnemen. Van overspannenheid kan men daarentegen door enkele weken rust in te bouwen doorgaans herstellen. Dit betekent echter niet dat de oorzaak van de (werk)stress verdwenen is. Het is raadzaam deze oorzaken te achterhalen en (werk)stress te verminderen. Zo kan herhaling worden voorkomen.

Burn-out begeleiding en behandeling Rotterdam

 

Hoe ontstaat burn-out?

Burn-out ontstaat uiteindelijk na een lange duur van chronische stress (zie stress en overspannen). De basis hiervan zijn arbeidsgerelateerde- en privé omstandigheden die op psychisch niveau effect uitoefenen en emotionele verstoringen en cognitieve klachten als gevolg hebben.

Daarnaast vinden er lichamelijke verstoringen plaats. Het hormoon adrenaline is gerelateerd aan kortdurende stress, terwijl het hormoon cortisol gerelateerd is aan langdurige stress. Deze hormonen worden geproduceerd door de bijnieren en geven onder andere extra energie om met de stress om te gaan. Bijvoorbeeld om acuut dreigend gevaar af te wenden door te vechten of te vluchten. Cortisol wordt tevens gedurende de (niet stressvolle) dag afgegeven in het bloed en zorgt ervoor dat we ’s morgens wakker worden en energie hebben om ons werk kunnen doen.

Op de langere termijn richt stress (inmiddels chronisch geworden) schade aan en raken de bijnieren uitgeput. Het lichaam is niet ‘ontworpen’ om met zoveel stress om te gaan. Je kan dus zeggen dat chronische stress een onnatuurlijke situatie voor het lichaam is.
Door bijnieruitputting vinden er allerlei hormonale verstoringen plaats, onder andere gekenmerkt door een te laag of juist te hoog cortisolniveau in het bloed. Dit is de veroorzaker van klachten, zoals uitputting.

Het lichaam kan niet functioneren onder te hoge druk, die te lang heeft aangehouden. Het lichaam kan wel herstellen van stress zolang er herstelmomenten aanwezig zijn. Als er complicaties aanwezig zijn, kan dit anders zijn. Bij het ontstaan van burn-out komt vaak naar voren dat de balans tussen geven en ontvangen verstoord is geraakt. Men voelt zich ‘leeg’.

Cliënten vertellen mij vaak dat er een situatie ontstaat waarbij o.a. langdurig te hard werken* (1) leidt tot stress en spanning (2), dit leidt tot vermoeidheid en op de langere termijn tot uitputting (3), dit leidt tot klachten (zoals concentratieproblemen) en uiteindelijk tot verminderd functioneren (4), om het werk vol te houden leidt dit tot harder werken (1). Daarmee is de cirkel rond en wordt de uitputting steeds groter.

hard(er) werken (1) → stress/spanning (2)
↑                              ↓
klachten/verminderd functioneren (4) ← vermoeidheid/op termijn: uitputting (3)

* naast langdurig te hard werken zijn er altijd ook andere factoren aanwezig. Deze factoren veroorzaken of vergroten stress en kunnen heel divers van aard zijn.

Het is heel lastig om dit bovenstaande patroon zelf te doorbreken, hierbij is gespecialiseerde behandeling nodig, zodat niet alleen deze cirkel wordt doorbroken (en het lichaam en de psyche kunnen gaan herstellen), maar ook alle onderliggende patronen die medeoorzaken zijn, zichtbaar worden gemaakt en worden aangepakt. Vaak gebeurt dit onvoldoende, waardoor burn-outklachten zich herhalen. Vanzelfsprekend is dat onwenselijk en ook onnodig.

Lees meer over het herstelprogramma stress en burn-out

Cijfers overspannenheid en burn-out

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, blijkt dat de meest gemelde beroepsziekten in 2019, psychische aandoeningen zijn, zoals burn-out, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis.

Ik citeer: “Met 75% van het totaal aantal meldingen van psychische beroepsziekten is overspanning en burn-out in 2019 de meest gemelde beroepsziekte. Het optreden ervan heeft te maken met een combinatie van werkgebonden risicofactoren en een onvoldoende verwerkingsvermogen van de werkende. Persoonsgebonden risicofactoren zijn emotionele labiliteit, weinig introspectie, lage zelfwaardering, weinig zelfvertrouwen, geringe extraversie, sub-assertiviteit, passieve coping en perfectionisme.

Ontwikkelingen in werksituaties zijn ongunstig voor veel werkenden door bijvoorbeeld intensivering van werk, het tempo van veranderingen in organisaties, toename van emotionele belasting in verband met eisen vanuit klanten, patiënten, ouders van leerlingen.”

Bron: www.beroepsziekten.nl

Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt uit hun onderzoek:  “Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)” dat werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) onder werknemers in 2019 in de volgende percentages per leeftijdsgroep voorkwam:

 • van 15 tot 25 jaar: 12,1 %
 • van 25 tot 35 jaar: 21,0 %
 • van 35 tot 45 jaar: 17,2 %
 • van 45 tot 55 jaar: 16,7 %
 • van 55 tot 65 jaar: 17,9 %
 • van 65 tot 75 jaar: 9,4 %

Bron: NEA (CBS/TNO)

In dit onderzoek wordt onder burn-out het volgende verstaan: “Opgebrandheid door het werk die zich kenmerkt door gevoelens van vermoeidheid en uitputting. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:

 1. Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
 2. Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
 3. Ik voel me moe als ik ’s morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
 4. Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
 5. Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.

Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als burn-out klachten”.

Bron: de NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO: zie www.cbs.nl

Zoals je hierboven kunt lezen, komen burn-outklachten in onze maatschappij en zowel bij jongeren, als volwassenen en ouderen tegenwoordig veel voor. Daarmee is het ook een maatschappelijk probleem.

Omdat de druk in de meeste banen hoog is, en het hebben van een sociaal leven, een gezin, en het volgen van opleidingen, sport en dergelijke (ook leuke dingen) daar ook nog meer druk aan toevoegen, is er al snel te weinig ruimte voor herstel. Als de balans tussen draagkracht en draaglast te lang wordt verstoord ontstaan klachten. Deze kunnen uitlopen op burn-outklachten.

Zie het artikel in het Algemeen Dagblad waar ik aan mee heb gewerkt: “Rotterdam burn-outhoofdstad van Nederland”: website Algemeen Dagblad, het volledige artikel en het nieuwsitem op deze website.

Je bent nu op de pagina: ‘Burn-out begeleiding en behandeling Rotterdam.’

Terug naar alle specialisaties

Nieuws & Blog