Burn-out begeleiding en behandeling Rotterdam

Burn-out begeleiding en behandeling Rotterdam

Heb je burn-outklachten of heb je de diagnose burn-out gehad? Ben je op zoek naar een professional die jou bij jouw herstel kan begeleiden?

Bij de Praktijk voor Zelfmanagement kan je gespecialiseerde behandeling en therapie ontvangen als je stress- en/of burn-outklachten hebt en je hiervan wilt herstellen. Lees de onderstaande uitleg en bekijk de ervaringen van mensen die jou al voorgingen; zij kozen voor behandeling door de praktijk en herstelden!

Als je last hebt van burn-out vraag je je wellicht het volgende af:

 • Wat is burn-out precies?
 • Hoe kan ik het beste omgaan met burn-out? Wat zijn de vooruitzichten?
 • Wat zijn de oorzaken? Wat heb ik zelf in de hand en wat niet?
 • Hoe kan ik het herstelproces ondersteunen of zelfs versnellen?
 • Wat is de rol van de huisarts, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en mijn leidinggevende?
 • Wat zijn de lichamelijke gevolgen van burn-out, wat ‘verteld’ mijn lichaam me? 
 • Welk vaardigheden kan ik aanleren zodat ik beter met (werk)stress kan omgaan? 
 • Hoe kan ik mijn draagkracht in balans brengen met mijn draaglast? 
 • Hoe komt het dat mijn lichaam uitgeput is geraakt en wat moet er veranderen als ik terugval na mijn herstel wil voorkomen? 
 • Hoe ontstaat een plezierige werksituatie?
 • Waar krijg ik energie van, wat past bij me en wat is goed voor me?

Het herstelprogramma dat ik gebruik, helpt je om antwoorden op de bovenstaande vragen te vinden. En vanzelfsprekend op de andere vragen die je hebt. Tijdens dit herstelprogramma ontdek je wat de oorzaken van jouw klachten zijn. Oorzaken kunnen factoren vanuit jouw werk en vanuit privé zijn. Eigenlijk alles dat stress heeft veroorzaakt en jouw energie naar beneden heeft gebracht, kan in negatieve zin hebben bijgedragen aan de burn-outklachten. Soms weet je wat de oorzaak is, soms niet. Tijdens het hersteltraject maken we het zichtbaar, zodat je het kunt veranderen.

Burn-out ontstaat vaak door te lang, teveel stress te ervaren, zonder dat er voldoende herstelmomenten waren. Maar het is meer dan dat. Er is namelijk ook een patroon dat tot burn-out heeft geleid. Dit patroon heeft te maken met thema’s als: grenzen, assertiviteit, goed voor jezelf kunnen zorgen, balans aanbrengen, moeten versus willen, wel of niet doen wat bij je past, et cetera.

Burn-out begeleiding en behandeling RotterdamNaast het bovenstaande patroon dat tot burn-out heeft geleid, kan er nog meer mee spelen. Er zijn dan ook nog andere oorzaken die tot burn-out hebben geleid. Denk bijvoorbeeld aan: relatieproblemen, verlies van werk, conflicten (op het werk), verlies van een dierbare, depressieve klachten, angst- en paniekklachten, piekerklachten, lichamelijke ziekte of aandoening, gepest worden (op het werk), slaapproblemen, onbegrepen lichamelijke en / of psychische klachten, et cetera. Vanuit mijn expertise kan ik jou begeleiden bij het aanpakken van deze oorzaken, die heel divers kunnen zijn.

Vanwege de complexiteit is het bij burn-out aan te raden gespecialiseerde professionele behandeling in te zetten, waarbij rekening gehouden wordt met jouw persoonlijke situatie. Alleen coaching levert hierbij vaak te weinig resultaat op. En ook hoor ik vaak van mijn cliënten die elders al behandeling hebben gehad, dat zij zich niet voelden passen in standaard behandelprotocollen die in de reguliere zorg en grotere arbodiensten worden gebruikt.

Ieder mens is uniek. Daarom is mijn aanpak altijd maatwerk en gaat de behandeling écht over jou! We doen wat nodig is. Ook gaan we voor duurzaam resultaat, dat ontstaat uit het aanpakken van de oorzaken van de klachten. Als Toegepast Psycholoog, therapeut, counselor en coach, kan ik jou met behulp van verschillende methoden, optimaal behandelen. Daarnaast heb ik als specialist op dit gebied jarenlange ervaring opgedaan, met veel uiteenlopende cliënten vanuit alle lagen uit organisaties en de maatschappij, met en zonder psychische onderliggende problematiek. Waarom zou je wachten om zeer binnenkort al te beginnen met effectieve behandeling en het optimaal ondersteunen van jouw herstel?

Burn-out begeleiding en behandeling Rotterdam

Bij burn-outklachten is individuele behandeling de beste manier om resultaten te bereiken. Daarnaast kan je ondersteunend een training volgen. Neem vandaag nog contact op om je aan te melden of jouw vragen te stellen!

Achtergrondinformatie over burn-out

Het vervolg op overspannenheid (zie de pagina overspannen) is burn-out (ook wel als burn out of burnout geschreven). Naar overspannenheid en burn-out is veel onderzoek verricht. Doordat er per land en onderzoeksrichting verschillende termen werden gehanteerd, is het verschil in de literatuur niet altijd even helder beschreven. Er wordt genoemd dat overspannenheid en burn-out verschillende benamingen zijn van hetzelfde toestandsbeeld. Tijdens de behandeling worden er ook verschillende termen gebruikt.

Zo bestaat er in het door psychologen gebruikte DSM IV classificatiesysteem (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) nog geen diagnose burn-out. Zodoende worden er diagnosen gesteld zoals: aanpassingsstoornis (de meest voorkomende), depressieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en ongedifferentieerde somatoforme stoornis. Het is wel mogelijk dat hiernaast de diagnose overspannenheid of burn-out gesteld wordt. Ook wordt er gesproken over het “chronisch stress syndroom”, dat ook een aanduiding is voor burn-out en de problematiek in feite heel kernachtig weergeeft.

Wat in de literatuur naar voren komt is dat burn-out gekenmerkt wordt door overspannenheid waarbij tevens de volgende klachten nadrukkelijk op de voorgrond treden: uitputting, cynisme, afstandelijkheid, verminderde competentie en depersonalisatie.

Volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde van 2011, kan van burn-out gesproken worden als er sprake is van overspanning, de klachten meer dan een half jaar geleden zijn begonnen en gevoelens van moeheid en uitputting sterk op de voorgrond staan. Burn-out kenmerkt zich dus door een langere duur van de klachten en doordat er nadrukkelijk sprake van uitputting is.

In de literatuur wordt ook genoemd dat de genezingsduur van burn-out aanmerkelijk langer is dan van overspannenheid. Bij burn-out is men echt ziek. De batterij is leeg en kan niet zomaar weer opgeladen worden. Herstel neemt doorgaans veel tijd in beslag waarbij de symptomen geleidelijk afnemen. Van overspannenheid kan men daarentegen door enkele weken rust in te bouwen doorgaans herstellen. Dit betekent echter niet dat de oorzaak van de werkstress verdwenen is. Het is raadzaam deze oorzaken te achterhalen en werkstress te verminderen. Zo kan herhaling worden voorkomen.

Hoe ontstaat burn-out?

Burn-out ontstaat uiteindelijk na een lange duur van chronische stress (zie stress en overspannen). De basis hiervan zijn (arbeids)omstandigheden die op psychisch niveau effect uitoefenen en emotionele verstoringen en cognitieve klachten als gevolg hebben.

Daarnaast vinden er lichamelijke verstoringen plaats. Het hormoon adrenaline is gerelateerd aan kortdurende stress, terwijl het hormoon cortisol gerelateerd is aan langdurige stress. Deze hormonen worden geproduceerd door de bijnieren en geven onder andere extra energie om met de stress om te gaan. Bijvoorbeeld om acuut dreigend gevaar af te wenden door te vechten of te vluchten. Cortisol wordt tevens gedurende de (niet stressvolle) dag afgegeven in het bloed en zorgt ervoor dat we ’s morgens wakker worden en energie hebben om ons werk kunnen doen.

Op de langere termijn richt stress (inmiddels chronisch geworden) schade aan en raken de bijnieren uitgeput. Het lichaam is niet ‘ontworpen’ om met zoveel stress om te gaan. Je kan dus zeggen dat chronische stress een onnatuurlijke situatie voor het lichaam is.
Door bijnieruitputting vinden er allerlei hormonale verstoringen plaats, onder andere gekenmerkt door een te laag of juist te hoog cortisolniveau in het bloed. Dit is de veroorzaker van klachten, zoals uitputting.

Het lichaam kan niet functioneren onder te hoge druk, die te lang heeft aangehouden. Het lichaam kan wel herstellen van stress zolang er herstelmomenten aanwezig zijn. Als er complicaties aanwezig zijn, kan dit anders zijn. Bij het ontstaan van burn-out komt vaak naar voren dat de balans tussen geven en ontvangen verstoord is geraakt. Men voelt zich ‘leeg’.

Cliënten vertellen mij vaak dat er een situatie ontstaat waarbij o.a. langdurig te hard werken* (1) leidt tot stress en spanning (2), dit leidt tot vermoeidheid en op de langere termijn tot uitputting (3), dit leidt tot klachten (zoals concentratieproblemen) en uiteindelijk tot verminderd functioneren (4), om het werk vol te houden leidt dit tot harder werken (1). Daarmee is de cirkel rond en wordt de uitputting steeds groter.

hard(er) werken (1) → stress/spanning (2)
↑                              ↓
klachten/verminderd functioneren (4) ← vermoeidheid/op termijn: uitputting (3)

* naast langdurig te hard werken zijn er altijd ook andere factoren aanwezig. Deze factoren veroorzaken of vergroten stress en kunnen heel divers van aard zijn.

Het is heel lastig om dit bovenstaande patroon zelf te doorbreken, hierbij is gespecialiseerde behandeling nodig, zodat niet alleen deze cirkel wordt doorbroken (en het lichaam kan gaan herstellen), maar ook alle onderliggende patronen die de oorzaak zijn, zichtbaar worden gemaakt en worden aangepakt. Vaak gebeurt dit onvoldoende, waardoor burn-outklachten zich vaak herhalen. Vanzelfsprekend is dat onwenselijk.

Cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt in het webmagazine van 25 oktober 2011 dat tussen 2007 en 2010 het aandeel van werknemers met burn-outklachten is toegenomen. In 2007 kampte 11 procent van de werknemers met burn-out, terwijl dit percentage in 2011 is opgelopen naar gemiddeld 13 procent.

Hoogopgeleiden voelen zich vaker opgebrand (15%) dan lager opgeleiden (13%). Werknemers met een middelbare opleiding hadden in 2010 met 12% het minste last van burn-outklachten. Burn-out klachten kwamen het meeste voor in het onderwijs en de industrie. Hierna volgden vervoer en communicatie, zakelijke dienstverlening, horeca en de gezondheids- en welzijnszorg.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) meldt met het rapport: “Beroepsziekten in cijfers 2011” dat in 2010, 18% van alle meldingen van beroepsziekten (1128) aan het NCvB uit werkgebonden psychische aandoeningen bestond. In de meerderheid van deze gevallen (79%) rapporteren deze over de diagnose overspannenheid/ burn-out. Het verzuim door deze meldingen dat langer dan drie maanden duurde, was 43%.

Zie ook het artikel in het Algemeen Dagblad waar ik aan mee heb gewerkt: “Rotterdam burn-outhoofdstad van Nederland”: website Algemeen Dagblad, het volledige artikel en het nieuwsitem op deze website.

Je bent nu op de pagina: Burn-out begeleiding en behandeling Rotterdam.

Contact opnemen

Specialisaties

Nieuws & Blog

Contact