Re-integratie Rotterdam

Re-integratie Rotterdam

Als je vanwege ziekte bent uitgevallen op het werk dient er volgens de Wet Verbetering Poortwachter* na zes weken een probleemanalyse gemaakt te worden. Uit de probleemanalyse moet blijken wat de mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer jij als medewerker weer kunt gaan re-integreren.

Binnen acht weken moet er een plan van aanpak gemaakt worden. In dit plan van aanpak moet staan beschreven wat beiden gaan doen om jou als werknemer te laten herstellen en weer aan het werk te krijgen.

Zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting om samen tot dit plan van aanpak te komen. Daarbij is het belangrijk dat de werknemer een bedrijfsarts gezien heeft en dat het oordeel van de bedrijfsarts wordt meegenomen in het plan van aanpak.

Daarnaast kan je je als medewerker door een andere deskundige laten begeleiden bij jouw herstel. Afhankelijk van de klachten die hebben geleid tot de ziekmelding, kan je een deskundige kiezen die op het gebied van jouw klachten gespecialiseerd is, zodat je de juiste begeleiding of behandeling ontvangt.

Onze ondersteuning bij jouw re-integratie eerste spoor

Je kan bij de Praktijk voor Zelfmanagement terecht voor behandeling en begeleiding tijdens jouw re-integratie eerste spoor* als je bent uitgevallen vanwege stress, overspannenheid, burn-out en / of andere psychische klachten. En ook voor lichamelijke klachten, die ook psychische gevolgen of (mede) oorzaken hebben en waarbij de psychologische behandeling kan helpen om deze klachten te verminderen.

Heb je hier vragen over? Stel deze gerust en neem contact met me op!

De begeleiding houdt in dat je uitleg kunt krijgen van het traject dat volgens de Wet Verbetering Poortwachter gelopen dient te worden. En ook krijg je uitleg over wat de rol is van de bedrijfsarts, de werkgever, de psycholoog/coach, e.d. En ook wat jou eigen verantwoordelijkheden en plichten zijn. Daarnaast krijg je tijdens de re-integratie een steun in de rug, je kan met jouw vragen bij me terecht en ook zal ik je adviseren over het hele proces van herstel, opbouw van uren (dit gaat ook in samenspraak met de bedrijfsarts), overleggen en afstemmen met de werkgever en ook wat je kan doen als er iets in het hele proces niet goed verloopt.

Re-integratie Rotterdam

Weer aan het werk

De behandeling gaat in op de persoonlijke aspecten die te maken hebben met jouw klachten. Op deze website kan je meer lezen over de technieken die ik gebruik, de manier waarop ik werk en wat de ervaringen zijn van cliënten die jou voorgingen. Het doel is om jou in staat te stellen om zelf (bijvoorbeeld door het doen van oefeningen of het toepassen van inzichten) jouw herstel vorm te geven. Daarbij staat jouw ‘zelfmanagement‘ centraal.

Tijdens het kennismakingsgesprek en / of tijdens het intakegesprek zullen we jouw klachten in kaart brengen en ook kan ik je vertellen wat ik voor je kan betekenen. Als het vanwege jouw klachten nodig blijkt te zijn dat je elders behandeling zoekt, zal ik je hier ook over adviseren.

Je kan de sessies zelf betalen (veel verzekeraars vergoeden een deel van de kosten), maar werkgevers die hun verantwoordelijkheid nemen zullen niet aarzelen om een hersteltraject voor je te vergoeden. Dit is overigens ook in hun belang; de behandeling heeft als doel je duurzaam te laten re-integreren!

Heb je interesse? Meld je dan aan voor een (gratis) kennismakingsgesprek!

Contact opnemen

* Re-integratie eerste of tweede spoor?

In de Wet Verbetering Poortwachter* worden twee sporen genoemd. Re-integratie eerste spoor is gericht op de terugkeer naar eigen- of vervangend werk. De Praktijk voor Zelfmanagement kan jou hierbij (zoals hierboven is beschreven) ondersteunen.

Re-integratie tweede spoor ontstaat als je na het eerste ziektejaar niet volledig naar jouw eigen werk of naar vervangend werk kan terugkeren. Er dient dan een re-integratiebureau ingeschakeld te worden om passend werk buiten de organisatie te vinden. Als aanvulling hierop kan je bij de Praktijk voor Zelfmanagement aan jouw herstel werken, door middel van ons herstelprogramma.

* De Wet Verbetering Poortwachter

Het bovenstaande is in de Wet Verbetering Poortwachter vastgelegd. Lees via deze link meer over de Wet Verbetering Poortwachter. En via deze link kan je de wet zelf inzien.

Het UWV

Lees via deze link meer op de website van het UWV meer over re-integreren bij ziekte.

Je bent nu op de pagina: “Re-integratie Rotterdam”.

Aanmelden voor re-integratie eerste spoor

Specialisaties

Nieuws & Blog